Mravenec dřevokaz Camponotus ligniperda


čeleď: Mravencovití - Formicidae

Mravenec dřevokaz (Camponotus ligniperda) je náš největší druh mravence. Samičky jsou dlouhé 14 až 17 mm. (Ve srovnání se známým tělem dělnic včel medonosných jsou tedy mravenčí matky stejně dlouhé, ale jsou štíhlejší.) Velikost mravenčích dělnic je hodně proměnlivá, některé jsou menší, dlouhé jen 6 mm, jiné naopak až 14 mm, samozřejmě nejčastěji jsou jejich rozměry tak nějak uprostřed.
Hnízda si buduji v dolní části kmenů dutých stromů, zasahují až hluboko do země. Kde chybí vhodné stromy, tam si budují jenom podzemní hnízda. Tito mravenci jsou aktivní ve dne i v noci a co se potravy týká, tak nejsou vybíraví, naopak jsou to všežravci. Jejich přítomnost většinou uniká lidské pozornosti, lidé si jich všimnou na kmenu stromů hlavně v době mravenčího rojení.

/Mravenec dřevokaz, dělnice na průzkumné cestě.
Hruď, zadečková stopka a bazální část zadečku jsou červenohnědé, hlava a zbytek zadečku mají černou barvu.
/Mravenec dřevokaz na listu.
Foto z boku.
/Mravenec dřevokaz, dělnice.
Hlava je při pohledu shora mohutná a s velikými kusadly.
/Mravenec dřevokaz, hlava.
Od jiných druhů mravenců se mravenci rodu Camponotus liší svými vysoko nasazenými tykadly.
/Mravenec dřevokaz a jeho kusadla.
Mravenec dřevokaz je teplomilný druh, žije v ČR hlavně v nižších polohách. Má rád výslunná stanoviště v listnatých nebo smíšených lesích a křovinaté lesostepi.

Při shánění potravy v terénu.
/Mravenec dřevokaz při shánění potravy v terénu.
/Mravenec dřevokaz v trávě.
Na všech zdejších fotografiích jsou mravenčí dělnice.

Lumčík Iphiaulax impostor
Ploskohřbetka sazenicová
Ploskohřbetka lemovaná
Mravenec černolesklý

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist