Ploskohřbetka borová Acantholyda erythrocephala


čeleď: Ploskohřbetkovití - Pamphiliidae

Ploskohřbetka borová (Acantholyda erythrocephala) je dlouhá 11 až 16 mm. S dospělci se lze setkat od března do začátku června. Vyskytuje se v mladších a ve středně starých borovicových lesích. V některých letech je vzácná, v jiných se naopak přemnožila natolik, že v lesích vznikaly její holožíry. Vyhledává hlavně porosty borovice lesní, ale může se rozmnožovat i na mnoha dalších druzích borovic. Mohou úspěšně napadat i u nás pěstované nepůvodní druhy borovic.
Samičky ploskohřbetek kladou vajíčka na loňské jehlice borovic, obvykle víc vajíček v řadě za sebou, po dvou až deseti kusech. Vylíhlé larvy pak žijí ve společném zápředku. Každá larva má samostatnou rourkovitou komůrku, do které si zatahuje ukousnuté loňské jehlice, a ve skrytu svojí komůrky jehlice konzumuje. Vyrostlá larva si nakonec vybuduje kukelní komůrku v zemi a tam jako kukla přezimuje.

Samičky mají nápadnou oranžovou hlavu a přední holeně.
/Acantholyda erythrocephala, hlava.
/Acantholyda erythrocephala na jehličí borovice.
/Ploskohřbetka borová na limbě.
Na borovicích se vyskytují i další druhy ploskohřbetek. Největší lesnický význam má ploskohřbetka sosnová (Acantholyda posticalis) a a ploskohřbetka sazenicová ( Acantholyda hieroglyphica).

Selandria melanosterna - pilanka
Mravenec stínomilný
Mravenec obecný
Vosa saská

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist