Čalounice mokřadní Megachile ligniseca


čeleď: Čalounicovití - Megachilidae

Čalounice mokřadní (Megachile ligniseca) je dlouhá 10 až 14 mm. Tergity zadečku má téměř lysé, jen s velmi úzkými přerušenými světlými páskami.
S dospělci se lze setkat od června do srpna. Navštěvuje především hvězdnicovité rostliny, zejména pcháče a bodláky. Žije na vlhkých loukách a mokřadech, v olšinách. Hnízdečka si buduje v dutinách v mrtvém dřevě, mívá 6 až 8 plodových komůrek v řadě za sebou. Fotografovala jsem ji na květech kolotočníku.
V ČR to bývala čalounice mokřadní vzácnější druh, v roce 2022 je v Praze poměrně hojná.

/Čalounice mokřadní na květu kolotočníku.
Zadeček má z úzkými přerušenými páskami.
/Čalounice mokřadní, zadeček zobrazený shora.
Portrét samičky. Vzhledem k velikosti těla má relativně velkou hlavu.
/Čalounice mokřadní, portrét samičky.
Saje nektar z květních úborů kolotočníku.
/Čalounice mokřadní saje nektar.
Při sání nektaru se samička zastaví na místě a umožňuje fotografování. Jinak při sběru pylu na chloupky na břišní části zadečku pobíhá po květech velmi rychle a nenechá se fotografovat. A aby si nasbíraný pyl při sání nektaru omylem nesetřela, tak zvedá zadeček do výšky.
/Kolotočník a čalounice mokřadní na květu.

Samečkové čalounic se starají jen o svou vlastní výživu.
Na dalších fotografiích je sameček čalounice mokřadní.
/Čalounice mokřadní, sameček na květu kolotočníku.
/Sameček čalounice mokřadní saje nektar.
/Čalounice mokřadní, sameček se zobrazenými kusadly.

Kolotočník ozdobný v porostu podél potoka. Podle některých názorů je u nás kolotočník nepůvodní a jeho výskyt by se neměl podporovat. Já si to myslím naopak. Tady byl kolotočník jedinou kvetoucí rostlinou v širokém okolí, ten jediný se dokázal prosadit v monokulturách kopřiv. Byl to jediný zdroj květního nektaru a pylu pro zdejší včely samotářky a motýly, i pro tuhle vzácnou čalounici mokřadní.
/Kolotočník ozdobný v porostu u Únětického potoka.
Čalounice mokřadní jsem fotografovala 2. července 2022 v porostu podél dolního toku Únětického potoka. A v jaké lokalitě tyhle čalounice žijí? Kolotočníky rostou pod mokřinou pod Trojanovým mlýnem.
/Mokřina na Únětickém potoce pod Trojanovým mlýnem.

Vosa lesní
Vosilka hladká
Uzlatka čtyřpruhá
Uzlatka písčinná

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist