Selandria melanosterna - pilanka Selandria melanosterna


čeleď: Pilatkovití - Tenthredinidae, podčeleď Selandriinae

Pilanka Selandria melanosterna je dlouhá 8 až 11 mm. S dospělci se lze v přírodě setkávat od dubna do srpna. Žije na podmáčených a vlhkých loukách a na mokřadech.
Živnou rostlinou jejích larev jsou především různé ostřice
, mohou se vyvíjet i na trávách.
Rozlišovacím znakem pilanky Selandria melanosterna je černé středobočí a dlouhý třetí tykadlový článek.

Pilanka sedí na vrcholu listu.
/Selandria melanosterna v květnu 2022.
Zaostřeno na tykadla. Třetí tykadlový článek je nápadně dlouhý.
/Selandria melanosterna, detail tykadel.
Fotografovala jsem jí 21. května v Dolní Šárce u tůně vedle Šáreckého potoka.
/Selandria melanosterna v Dolní Šárce.

Vosilka hladká
Uzlatka čtyřpruhá
Uzlatka písčinná
Ploskočelka skvrnkatá

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist