Pilovrtka topolová Xiphydria prolongata


čeleď: Pilovrtkovití - Xiphydriidae

Pilovrtka topolová (Xiphydria prolongata) má štíhlé válcovité tělo, může být dlouhá 8 až 18 mm. U nás je to hojný druh především v lužních lesích. Její larvy se vyvíjejí ve dřevě oslabených nebo usychajících listnatých stromů. Nejčastěji se vyskytuje na jednotlivě stojících vrbách, napadá také topol osiku, příležitostně olše a břízy. S dospělci se lze setkávat od června do srpna.
Samotné dřevo je ale obtížně stravitelné, proto si larvy pilovrtek pomáhají symbiózou s dřevnatkovými houbami. Způsobují poškozování jádrového dřeva.

Samičky pilovrtek kladou vajíčka do puklin v kůře a během kladení vajíček infikují dřevo rozmnožujícími částicemi symbiotických hub ze specializovaných kapes na bázi kladélka. Mladé larvy se živí podhoubím symbiotických hub, starší larvy částečně konzumují i dřevo. Vývoj je většinou jednoletý, může být i dvouletý.
/Pilovrtka topolová s rozevřenými křídly.
Nápadně červený zadeček ukazují pilovrtky velmi nerady. Obvykle je vidíme s křídly složenými nad zadečkem.
/Pilovrtka, křídla.
Charakteristické je napojení hlavy na hruď.
/Pilovrtka topolová, samička.
/Pilovrtka, tvar těla na fotografii z boku.

Pelonoska čistcová
Smolanka rezavá
Pilatka mokřadní
Mravenec rodu Myrmica

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist