Zlatěnka číhavá Hedychrum niemelai


čeleď: Zlatěnkovití - Chrysididae

Zlatěnka číhavá (Hedychrum niemelai) je menší druh, je dlouhá jen 5 až 6 mm. Dospělci létají v přírodě od června do září, energii získávají sáním nektaru na květech. Jejich nejoblíbenější rostlinou je bolševník obecný. V posledních letech se u nás tento druh stává hojnější. Podobně jako ostatní příbuzné druhy zlatěnek se i tento druh vyvíjí jako hnízdní parazit. Hostitelský druh zatím není spolehlivě znám. Pravděpodobně je nejčastějším hostitelem uzlatka obecná (Cerceris rybyensis), která je v Čechách velmi hojná. Asi může parazitovat i u jiných v zemi hnízdících druhů uzlatek, ty další druhy případných hostitelů se ale u nás vyskytují vzácněji.

/Zlatěnka číhavá saje nektar.
Zlatěnka saje nektar na květech bolševníku obecného.
/Zlatěnka číhavá, samička.
Zadeček samičky.
/Zlatěnka číhavá, zadeček samičky.
Foto shora. (Když se zlatěnky na květech rychle pohybují, je velmi obtížné pořídit správně zaostřenou fotografii.)
/Zlatěnka číhavá na bolševníku.
/Zlatěnka číhavá, foto shora.

Vosa lesní
Vosilka hladká
Uzlatka čtyřpruhá
Uzlatka písčinná

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist