Mravenec rodu Myrmica Myrmica cf. sabuleti


čeleď: Mravencovití - Formicidae

Mravenec Myrmica sabuleti je jedním ze šestnácti druhů mravenců rodu Myrmica, kteří se vyskytují v ČR. Tito mravenci mají dvoučlánkovou uzlinovou stopku a na zadohrudi dva nápadné trny. Vzhledově jsou jednotlivé druhy rodu Myrmica obtížně odlišitelné, mají ale odlišné ekologické preference.
Mravenci Myrmica sabuleti žijí v teplejších lokalitách než ostatní naše druhy rodu Myrmica. Nejčastěji se lze s mravenci Myrmica sabuleti setkat na sušších pastvinách, hnízda si vytvářejí obvykle pod kameny. V jejich hnízdech mohou žít housenky motýlů modrásků.

/Mravenci rodu Myrmica mají mezi hrudí a zadečkem dvoučlánkovou stopku.
Mravenci Myrmica sabuleti se často starají o malé kolonie mšic. Vyhledávají mšice těch druhů, které žijí na rostlinách v úrovni země nebo jen kousek nad zemí na spodní straně listů.
/Mravenec rodu Myrmica pečuje o mšice.
Mravence jsem fotografovala v horní části jižního svahu v Divoké Šárce 12. 5. 2024. Našla jsem je mezi stočenými listy a na stonku nizoučkého brslenu. Brslen evropský je primárním hostitelem mšice makové.
/Dělnice mravence Myrmica mezi mšicemi na brslenu.
Při fotografování se mravenci rozlezli do okolí.
Drobné dělnice jsou světlejší než jejich větší sestry.
/Dělnice mravence Myrmica. Drobné dělnice jsou světlejší.
/Dělnice rodu Myrmica, foto z boku.
Portrét a kusadla.
/Mravenec rodu Myrmica, portrét a kusadla.
Na listu.
/Mravenec rodu Myrmica stojí na listu.
Mravenci Myrmica sabuleti se dají odlišit od příbuzných druhů pod mikroskopem podle laloku na bázi prvního článku tykadel. Podle toho má české pojmenování mravenec laločnatý.
Běžným fotoaparátem ale není možné detaily tykadel dokumentovat.

Žahalka šestiskvrnná
Pelonoska čistcová
Smolanka rezavá
Pilatka mokřadní

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist