Pilatka mokřadní Macrophya duodecimpunctata


čeleď: Pilatkovití - Tenthredinidae, podčeleď Tenthredininae - pilatky

Pilatka mokřadní (Macrophya duodecimpunctata) je dlouhá 8 až 12 mm. Dospělci létají v květnu a v červnu. V Čechách je to rozšířený a hojný druh, lze se s ní setkávat od nížin až do hor.
Žije na vlhkých loukách a v podmáčených lesích. Živnými rostlinami jejich larev jsou různé druhy ostřic.

Dospělci mají čelní štítek a svrchní pysk bílý. (Fotografovaný jedinec má svrchní pysk zbarvený od nějaké potravy.)

/Pilatka mokřadní sedí na listu. Foto Radim Herman.
Pilatku mokřadní fotografoval Radim Herman.

Žahalka šestiskvrnná
Pelonoska čistcová
Smolanka rezavá
Pilatka mokřadní

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist