Pelonoska čistcová Clisodon furcatus


čeleď: Včelovití - Apidae

Pelonoska čistcová (Clisodon furcatus) je dlouhá 11 až 12 mm. Dospělci létají v příodě od května do srpna. Hnízdečka pro svoje larvičky si vykusuje v mrtvém dřevě, ve větvičkách nebo v pařezech. Stěny komůrek tapetuje tenkou vrstvou izolačního sekretu.
Sbírá nektar a pyl na hluchavkovitých rostlinách. Jejich nejoblíbenější rostlinou je čistec lesní.
Samečkové jsou při pátrání po samičkách velmi aktivní, celé dny proletují po svých trasách mezi porosty čistců lesních - na vlhkých místech na kraji lesa nebo v příkopech podél lesních cest.

Na zdejších fotografiích je sameček.

Sameček na čistci lesním.
/Pelonoska na rozkvetlém čistci lesním.
Portrét samečka. Samečkové mají žlutou čelní masku.
/Pelonoska čistcová, portrét samečka.
Další fotografie samečka.
/Pelonoska - samec, na květu čistce.

Žahalka šestiskvrnná
Pelonoska čistcová
Smolanka rezavá
Pilatka mokřadní

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist