Uzlatka obecná Cerceris rybyensis


čeleď: Kutíkovití - Crabronidae

Uzlatka obecná (Cerceris rybyensis) je v Praze hojný druh. V přírodě se lze setkat s dospělci od června do září. Buduje si vícekomorová zemní hnízda. Jako potravu pro larvičky loví menší druhy včel samotářek, zejména různé pískorypky nebo ploskočelky. Podle toho, kolik potravy měla larvička k dispozici, se mění velikost dospělců uzlatky, bývá dlouhá 6 až 12 mm.

Žlutočerná kresba na zadečku může být u různých jedinců trochu odlišná, čtvrtý článek zadečku může být celý černý nebo s různým vzorem.
/uzlatka obecná, zadeček.
/Uzlatka obecná na květech srpku.
Na květech máty.
/Uzlatka obecná, tmavší forma.

Fotografie z boku:
/Uzlatka obecná, fotografie z boku.

V ČR žije 12 druhů rodu uzlatka. K určení druhu je potřeba znát i kresbu vpředu na hlavě.
/Uzlatka obecná, portrét.
(Zatímco na nejhořejší fotografii vypadá pohled uzlatky jakoby lidský, její portrét zepředu působí spíš strašidelně.)

/Uzlatka obecná se zobrazenými kusadly.

Mně se podařilo fotografovat malinkou uzlatku. Pro lepší představu o její velikosti ještě obrázek i s květem mateřídoušky, na které jsem jí zastihla.
Dospělci získávají energii sáním nektaru v květech rostlin.
/Uzlatka obecná i s květem.

Také milují květy miříkovitých rostlin. Na fotografii je na bolševníku obecném.
/Uzlatka na bolševníku.

Dvojice na květech rozrazilu klasnatého, 13. 7. 2017 v pražské Botanické zahradě na Albertově.
/Uzlatka obecná, samička a sameček spolu.

/Uzlatky spolu na květech rozrazilu klasnatého.

/Uzlatky, pohled zepředu na hlavy.

Na květu pcháče rolního jsem zastihla nápadně velikou uzlatku. Velikost záleží na tom, kolik potravy měla larva k dispozici.
/Uzlatka na květu pcháče rolního.
/Uzlatka obecná se živí na květu pcháče rolního.

Ani pro uzlatku ale není snadné ochromit vyhlédnutou kořist. Tady jsou obrázky z průběhu boje. Ulovená ploskočelka se samozřejmě dlouho brání, a ona má také žihadlo.
/Uzlatka drží ploskočelku.
Nejcitlivější místo včelek je na krku, právě tam se tedy uzlatky snaží je zachytit kusadly.
/Uzlatka ulovila ploskočelku.
Uzlatka pak svojí kořist paralyzuje vbodáním žihadla.
/Uzlatka má vosí zbarvení pruhů na zadečku.

/Ploskočelka se brání.

/Uzlatka je na vrchu.

Pískohrabka ostruhatá
Pilatka Macrophya diversipes
Nomáda žlutoskvrná
Rejdilka dvoubarvá

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist