Pilorožka kyprejová Melitta nigricans


čeleď: Pilorožkovití - Melittidae

Pilorožka kyprejová létá v červenci a v srpnu na porostech kyprejů, v Čechách roste v přírodě jen druh kyprej vrbice.
Pilorožka kyprejová (Melitta nigricans) je vázaná na kypreje, pro svoje larvičky připravuje zásoby potravy pouze z pylu a nektaru kyprejů. I dospělci sají pro svojí výživu prakticky pouze na kyprejích.
Kypreje jsou mimořádně dobré včelařské rostliny. Bývá na nich i mnoho dalších druhů hmyzu, zejména čmeláků a včel medonosných.

/Pilorožka kyprejová, zadeček a rousky pylu.
Specializace této pilorožky pouze na kyprej jí ale dává výhodu, že umí získávat pyl a nektar z květů mnohem rychleji než ostatní druhy hmyzu. Vůbec se tato pilorožka pohybuje kolem květenství kyprejů mnohem rychleji než např. včela medonosná.
/Pilorožka kyprejová v letu před květy.
/Pilorožka kyprejová za letu.
/Pilorožka kyprejová saje nektar.
Kyprej vrbice je mokřadní rostlina, proto i s pilorožkou kyprejovou se lze setkat pouze podél vodních toků a na vlhkých loukách.

Samečkové jsou menší, štíhlejší, s delšími tykadly. V detailu by tykadla vypadala jako pilovitá.
/Pilorožka kyprejová, sameček u Vltavy v Dolanech.
Během stárnutí samečkové šednou a ztrácejí chloupky.
/Pilorožka kyprejová, sameček na květech.
/Pilorožka kyprejová, sameček foto shora.

/Pilorožka kyprejová, sameček.

Pískohrabka ostruhatá
Pilatka Macrophya diversipes
Nomáda žlutoskvrná
Rejdilka dvoubarvá

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist