Pískorypka obecná (žlutonohá) Andrena flavipes


čeleď: Pískorypkovití - Andrenidae

Pískorypka obecná (Andrena flavipes) je dlouhá 9 až 13 mm. Na teplých místech je to velmi hojný druh. Má 2 generace do roka. Jedinci jarní generace bývají trochu větší než samečkové a samičky z letní generace. Krátce po vylíhnutí mají hlavu a hruď se světle žlutohnědými chloupky, starší jedinci mají chloupky olámané a vypadají dost černí.
První generace se objevuje už na konci března, často je na květech ovocných stromů. Druhá generace má letovou periodu od června do září.
Hnízdečka si vyhrabává v zemi, v houbce 16 až 23 cm pod povrchem.


Samečkové se zjara objevují velmi brzy, obvykle o týden nebo dva dříve než samičky. Jsou častí na květech podbělu. V zemědělské krajině totiž podběl bývá zjara první kvetoucí rostlinou, která má v květu nektar.
/Pískorypka obecná, sameček na květu podbělu.
V naplno otevřeném květu vypadá maličký.
/Květ podbělu a sameček pískorypky obecné.
Při rozkvětu prvních slivoní se samečkové přesouvají na jejich květy.
/Pískorypka obecná, sameček na květech slivoně.

Pohled samečka přes podbělový květ.
/Květ podbělu při pohledu z boku a hlava samečka pískorypky obecné.

Samička sbírá pyl v květu sedmikrásky - 28. 3. 2017 v Praze Dejvicích.
/Pískorypka obecná na sedmikrásce.
Samička na květu mochny písečné (1. 4. 2019 v Praze v Lysolajích).
/Pískorypka obecná, samička v dubnu na květu mochny písečné.
/Pískorypka obecná, hlava zepředu, na květu mochny.
/Pískorypka obecná, samička, foto shora.
S nákladem pylu na květech dvojštítku.
/Dvojštítek s pískorypkou obecnou.

Foto pískorypky obecné, letní generace, na škardě 11. 8. 2016 na louce vedle Přírodní památky Baba.
(Starší samička už je dost černá, ale stále má oranžové sběráčky.)
/Pískorypka obecná na škardě.
Na květech hulevníku.
/Pískorypka obecná, samička.

Sbírá nektar a pyl na květech mnoha druhů rostlin. Brukvovité ovšem patří k jejich preferovaným.
Tady je na květech šedivky šedé. Samička letní generace, foto 7. 7. 2016 u Vltavy v Sedlci (Praha 6).
/Pískorypka se zobrazenými křídly.
/Pískorypka saje na květech šedivky.

V červnu 2018 jsem s fotoaparátem zastihla letní generaci pískorypek obecných na květech jestřabiny lékařské.
/Pískorypka obecná na jestřabině.
Každý druh rostliny má jiný tvar květů a hmyz se musí naučit, jak dosáhnout k nektaru a jak a kde sbírat pyl.
/Pískorypka obecná v květu jestřabiny.
Při práci v květech jestřabiny zaujímaly pískorypky zvláštní pracovní polohu.
/Pískorypka obecná, sosáček v květu jestřabiny.
/Pískorypka obecná má v květu jestřabiny zvláštní pracovní polohu.

Vosa saská
Pilatka bršlicová (žlutá)
Čalounice mokřadní
Tmavka dvouskvrnná

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist