Tenthredo notha - pilatka jetelová Tenthredo notha


čeleď: Pilatkovití - Tenthredinidae

Pilatka jetelová (Tenhredo notha) je dlouhá 8 až 11 mm. Dospělci létají v přírodě od května do září, rádi se živí nektarem z květů miříkovitých rostlin. Na území ČR je to velmi rozšířený a hojný druh.
Larvy mají jako svou nejoblíbenější potravu listy (i lodyhy) jetele lučního, ale mohou se vyvíjet i na jiných druzích jetelů nebo i na hrachoru lučním. S larvami se lze v přírodě setkat v září a v říjnu.

Fotografie této pilatky je z 7. 8. 2016, na louce za Přírodní památkou Baba.

Dospělci mají první tykadlový článek vždy alespoň částečně žlutý.
/Pilatka Tenthredo notha, fotografie hlavy zepředu.

Oblíbenou rostlinou dospělců je bolševník obecný.
/Pilatka Tenthredo notha fotografovaná z boku.

Vosa saská
Pilatka bršlicová (žlutá)
Čalounice mokřadní
Tmavka dvouskvrnná

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist