Kutík dřevní Ectemnius dives


čeleď: Kutíkovití - Crabronidae

Kutík dřevní (Ectemnius dives) je jako dospělec v přírodě k vidění od května do září. Hnízdečka pro larvy si buduje v tlejícím dřevě. Při hloubení hnízdních komůrek využívá kusadla. Jako potravu pro svoje larvy loví různé dvoukřídlé, hlavně pestřenky a kuklice. Kořist ochromí žihadlem a pak v letu dopraví k hnízdečku. Dospělci získávájí energii sáním nektaru na květech, zejména na miříkovitých rostlinách.
Nápadně velké oči a kusadla ukazují na dobře vybaveného dravce. Velikost kolísá od 7 až do 11 mm délky.
V ČR je to hojný druh.

/Kutík, foto shora.
Žlutá kresba na těle může být velmi variabilní. Důležitým rozlišovacím znakem jsou postranní trny na předohrudi.
/Kutík si protírá oko přední nohou.
/Kutík z profilu.
Protože má neobvyklý tvar hlavy, vkládám ještě téměř stejnou fotografii kutíka podruhé, ale s polootočenou hlavou.
/Kutík s polootočenou hlavou.
Foto 11. 8. 2016

V červenci 2019 jsem fotila samičku kutíka dřevního na květech srpku, v Praze na Žižkově.
/Kutík dřevní na květech srpku.

Pelonoska čistcová
Smolanka rezavá
Pilatka mokřadní
Mravenec rodu Myrmica

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist