Lumek Amblyjoppa fuscipennis Amblyjoppa fuscipennis


čeleď: Lumkovití - Ichneumonidae
podčeleď: Ichneumoninae, tribus Heresiarchini (Protichneumonini)

Lumek Amblyjoppa fuscipennis je v Praze hojnější a nápadně velký druh lumka.
Fotografovala jsem ho 11. 8. 2016 na louce za Přírodní památkou Baba.
Pohyboval se tam na různých miříkovitých rostlinách.
Tento druh lumka nemá přidělené české jméno, ale slovo tmavokřídlý je přesný překlad latinského slova fuscipennis.

/Lumek z louky u Baby.

Na fotografiích je samička. Samečkové mají tykadla celá černá.
/Lumek fotografovaný z boku.
/Lumek s ohnutým zadečkem.

V Anglii byl tento druh lumka pokusně vychován z housenky lišaje kyprejového, pravděpodobně parazituje i jiné větší druhy lišajů.

K jeho oblíbeným rostlinám patří také planě rostoucí pastinák setý.
/Amblyjoppa fuscipennis na květech pastináku.
Na květech pastináku jsem tuhle samičku lumka fotografovala 22. 7. 2023, opět v přírodní památce Baba v Praze 6.
/Amblyjoppa fuscipennis v přírodní památce Baba v Praze 6.

Pelonoska čistcová
Smolanka rezavá
Pilatka mokřadní
Mravenec rodu Myrmica

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist