Olejnice vrbinová Macropis europaea


čeleď: Pilorožkovití - Melittidae

Olejnice vrbinová (Macropis europaea) je druh vázaný na sběr pylu z vrbin, zejména z vrbiny obecné. Zvláštností těchto rostlin je, že ve květech netvoří nektar, ale olejíček. To je pro samotářské včely olejnice důležité a nenahraditelné. Žijí totiž na velmi vlhkých místech, zejména na březích řek a rybníků, na zaplavovaných mokřadech. Olej z vrbin samičky využívají nejen ve směsi s pylem jako potravu pro svoje larvičky, ale také pro impregnaci plodových komůrek proti vlhkosti.
Dospělci získávají energii sáním sladkého nektaru ve květech jiných druhů rostlin.

Hnízdí v zemi, obvykle v husté vegetaci nebo v mechu. Skrytá hnízda tvoří krátká šikmá chodba s rozvětvenými odbočkami s jednou nebo až čtyřmi plodovými komůrkami na konci. Potrava pro larvy má tvar bochníku na nízkém podstavci. Bochník je tvořen ze směsi pylu a olejovitého sekretu vrbin, s malou příměsí nektaru z květů jiných druhů rostlin.
Vrbina obecná je častá rostlina na březích rybníků, jako tady na obrázku.
/Vrbina obecná kvete u rybníka.
Olejnatý sekret vrbiny vylučují v květech na žlaznatých chloupkách na bázi srostlých pylových tyčinek.

Rozlišovacím znakem olejnice vrbinové od podobného druhu olejnice žlutonohé je černě ochlupený zadní nárt (olejnice žlutonohá má stejnoměrně zlatožluté ochlupení na zadních holeních i nártech).
/Olejnice, samička s tmavě ochlupeným nártem zadních nohou.
Samičky mají na obou párech předních nohou na chodidlech husté chloupky, které fungují jako sběrače olejnatého sekretu z květů vrbin.
/Olejnice je ponořená do květu vrbiny.
Samička s nasbíraným nákladem pylu.
/Olejnice s nákladem pylu.
Při práci v květech samičky obvykle zvedají zadní nohy nad sebe.
/Olejnice, samička se zvednutýma zadníma nohama.

Na obličeji samečků je rozsáhlá žlutá kresba.
/Olejnice vrbinová, sameček, hlava zepředu.

Sameček je na květu vrbiny nahoře, samička dole.
/Olejnice, sameček a samička na květech vrbiny.
V ČR je to hojný druh, ale na území Prahy 6 jsem je nenašla, i když jejich rostliny tady u Vltavy i u potoků jsou.
Fotografie jsou od Vltavy před Smíchovem, foto 28. 7. 2014. Tam bylo samotářských včel olejnic mnoho jedinců.
V přírodě se lze s dospělci setkat od poloviny července do září.

Dospělci získávají energii sáním sladkého nektaru v květech jiných druhů rostlin. Na fotografii je samička olejnice s nákladem pylu z vrbin a saje nektar v květu kakostu pyrenejského.
/Olejnice, samička saje nektar v květu kakostu.

Vosa saská
Pilatka bršlicová (žlutá)
Čalounice mokřadní
Tmavka dvouskvrnná

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist