Kutilka chlupatá Podalonia hirsuta


čeleď: Kutilkovití - Sphecidae

Kutilka chlupatá (Podalonia hirsuta) je dlouhá 14 až 21 mm, je to nápadně velký druh.
V přírodě se lze setkat s dospělci od dubna do října. Svůj plod zásobuje housenkami různých druhů, mohou být lysé nebo i chlupaté. Častou kořistí jsou housenky osenic, které bývají ve dne ukryté v zemi. Kutilka je objevuje podle zanechané pachové stopy, k housence se prohrabe a ochromí ji žihadlem. Ochromenou housenku dopravuje k budoucímu hnízdnímu stanovišti vlečením po zemi. Kořist napřed na chvilku položí na bezpečné místo, a teprve pak vyhrabává mělké hnízdečko v zemi (ve kterém bude pouze jedna komůrka pro jednu larvičku).

V ČR patří mezi nejhojnější druhy. Miluje suchá teplá místa (stepi) a výslunné lesní okraje. Potřebuje písčité nebo hlinitopísčité podklady - tam se dobře a snadno vyhrabávají komůrky pro vývoj larviček.
Přezimují oplodněné samičky.
/Kutilka chlupatá, samička, foto shora.
Dospělci se živí na květech. Na fotografiích je samička, na květech rostliny hvězdnice zlatovlásek.
Foto 7. 9. 2016 mezi skalami v Přírodní památce Baba.

/Kutilka, hlava zepředu.

Vosa saská
Pilatka bršlicová (žlutá)
Čalounice mokřadní
Tmavka dvouskvrnná

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist