Žlabatka hrášková (lentilková) Neuroterus quercusbaccarum


čeleď: Žlabatkovití - Cynipidae

Žlabatka hrášková (Neuroterus quercusbaccarum) je naše nejhojnější žlabatka. Na fotografii jsou podzimní hálky žlabatky hráškové na listu dubu. Je to velmi hojný druh žlabatky, na dubu letním a dubu zimním téměř všudypřítomný.
Tato žlabatka má 2 generace do roka, vytváří 2 odlišné typy hálek.

Nápadnější čočkovitá hálka začne vyrůstat od července na listech dubu (většinou na spodní straně listu). Hálka je vespod plochá, navrch mírně klenutá, k listu je připojená jen kratičkou stopkou. Uvnitř hálky je komůrka s larvou žlabatky.

/Drobné hálky žlabatky hráškové na dubovém listu.
/Hálky žlabatky hráškové na listu dubu zimního.

Na podzim hálka spadne na zem, ve vlhku původně čočkovitý tvar nabobtná. V březnu se larva zakuklí a zakrátko se vylíhnou dospělci - v této generaci pouze samičky. Ty kladou vajíčka bez oplození, do dubových pupenů.

Další generace se vytvoří v kulovitých hálkách, které vyrůstají buď v samčích jehnědách dubů a nebo na spodní straně dubových listů. Z těch se během června líhnou jak samci, tak samičky. Oplozená samička pak klade vajíčka na spodní stranu dubových listů. Podle některých pozorování část samiček klade vajíčka partenogeneticky (bez oplození) i v této letní generaci. Samečků se líhne málo, a příroda musí počítat s možností, že se část samiček s partnerem nesetká.

Hálky na samčí jehnědě dubu na začátku května.
/Žlabatka hrášková, jarní generace na samčích květech dubu.

Hálka uprostřed odkvetlých samčích květů dubu letního.
/Žlabatka hrášková, hálka mezi samčími květy dubu.

Jarní (hráškovitá) hálka na spodní straně mladého, nedorostlého listu, začátkem května.
/Žlabatka hrášková, hálka na spodní straně mladého listu dubu.

Vosa saská
Pilatka bršlicová (žlutá)
Čalounice mokřadní
Tmavka dvouskvrnná

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist