Žlabatka penízková Neuroterus numismalis


čeleď: Žlabatkovití - Cynipidae

Žlabatka penízková (Neuroterus numismalis) je na území Prahy vzácnější. Podařilo se mi jí najít pouze v Dendrologické zahradě v Průhonicích (30. 9. 2016).
Má podobný vývoj jako žlabatka hrášková. Také má 2 generace do roka, vytváří 2 odlišné typy hálek, oba vyrůstají na dubových listech.

/Hálky žlabatky penízkové v detailu.

Pro srovnání druhů žlabatky penízkové a žlabatky hráškové vkládám fotografii,kde jsou hálky obou druhů vedle sebe.
/Na stejném listu 2 druhy hálek žlabatek.

Vosa saská
Pilatka bršlicová (žlutá)
Čalounice mokřadní
Tmavka dvouskvrnná

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist