Žlabatka dubová (listová) Cynips quercusfolii


čeleď: Žlabatkovití - Cynipidae

Žlabatka dubová (Cynips quercusfolii) má 2 generace do roka.
Hálky žlabatky dubové jsou vlastně ty nejznámější duběnky, jaké jsou v přírodě vidět na listech našich dubů od července do října. V hálce je jediná komůrka. Larva se živí pletivem hálky, v komůrce se i zakuklí. Dospělci se líhnou v zimním období. V této generaci jsou jenom samičky, které se rozmnožují partenogeneticky, bez oplození.
Kladou vajíčka do adventivních pupenů kmene i větví dubu, a tam pak začíná vyrůstat druhý typ hálky - drobná, protáhlá pupenová hálka , která je zpočátku červená, později sametově fialová. Z těch se v květnu a v červnu líhne pohlavní generace, samečkové a samičky.

V říjnu začínají hálky na listech zasychat. V některých z nich je teprve larva, ale v některých duběnkách už byla uvnitř ukrytá vyvinutá samička.
Když jsem duběnku rozlomila, žlabatka začala brzy rychle běhat po okolí.
/Žlabatka dubová hned po vyběhnutí ze své larvální komůrky.
Uvnitř duběnky je vidět jediná komůrka.

Přeběhla i na dubový list.
/Žlabatka-dubová-foto-shora.
Různé druhy žlabatek si jsou navzájem velmi podobné. Rozlišovací znaky bývají v detailech na křídelní žilnatině.
Foto 1. 10. 2016 Praha Stromovka

Tahle žlabatka vyběhla z duběnky sama až v prosinci u mne doma (přinesla jsem si duběnky domů kvůli pozorování a fotografování).
/Dospělá žlabatka.

Samička žlabatky má 4 křídla (jak se na blanokřídlý hmyz správně sluší a patří).
/Žlabatka dubová před odletem.
Samičky žlabatek se nevyvíjejí stejně rychle. Některé jsou ještě v prosinci uvnitř duběnek v podobě bílých tvorečků.
/Duběnka s larvou žlabatky.
A žlabatka je kupodivu chlupatá i jako larva.
/Žlabatka je chlupatá i ve stadiu larvy.

Na dubovém pupenu.
/Žlabatka dubová sedí na pupenu.
Křídla má obvykle složená na sobě.
/Žlabatka dubová, složená křídla.
Někdy upoutají pozornost lesklá křídla složená vedle sebe.
/Žlabatka dubová, lesklá křídla.
Při určitém úhlu osvětlení se zobrazuje, že žlabatka dubová má chlupatá tykadla.
/Žlabatka dubová má chlupatá tykadla.
Při jiném záběru je zase vidět, jak mají žlabatky odlišnou velikost a tvar jednotlivých tykadlových článků.
/Žlabatka dubová, zvětšená fotografie.
Před odletem je potřeba si vyčistit křídla.
/Žlabatka si čistí křídla.
A startuje k odletu.
/Žlabatka na odletu.

Vosilka hladká
Uzlatka čtyřpruhá
Uzlatka písčinná
Ploskočelka skvrnkatá

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist