Vosík francouzský Polistes dominula


čeleď: Vosovití - Vespidae

Vosík francouzský (Polistes dominula) je v současnosti v ČR nejhojnější druh vosíka.
(U nás žije celkem 6 navzájem podobných druhů vosíků.) Pro vybudování hnízda si většinou vyhledává chráněná místa, např. na budovách v místech, kam neprší a kde je neohrožuje silný vítr. Staví si volná hnízda, které tvoří jediná plástev, upevněná k podkladu na krátkém sloupku. Stavebním materiálem je papírovina - rozžvýkaná směs dřevní celulozy se slinami.

Největší jedinec na hnízdečku je matka.
/Vosík, matka na hnízdečku.
Dělnice vosíků mají na čelním štítku různou tmavou kresbu. Pravděpodobně má kresba vliv na pořadí podřízenosti ve skupině.
/Vosíci. Dělnice mají na čelním štítku různou kresbu.

Dospělci získávají energii sáním sladkého nektaru na květech, případně olizují medovici. Larvy krmí rozžvýkanou kaší z uloveného hmyzu. Hlavní kořistí jsou různé mouchy a další druhy dvoukřídlého hmyzu.

/Vosík na květu bolševníku obecného.

Důležité rozlišovací znaky od ostatních podobných druhů bývají na hlavě.
/Vosík francouzský, samička, portrét.

/Vosík francouzský, samička z boku, na bolševníku obecném.
/Vosík francouzský, foto z boku.

Samička po přezimování si doplňovala energii na květech javoru mléče, na fotografii je připravená k odletu.
/Vosík francouzský, samička, na květu javoru mléče.

Koncem léta rádi sají sladkou šťávu z přezrálého ovoce. Tady je na spadlé hrušce. Foto 10. 8. 2017.
/Na spadlých hruškách hoduje hmyz, na fotografii je vosík francouzský.

Samečkové mají obličej víc žlutý, mají z větší části žlutá i kusadla (samičky mají kusadla celá černá). Zde saje sladkou šťávu z poraněného plodu švestky.
/Vosík - sameček saje šťávu ze sladké švestky.
Sameček se zobrazenou hlavou zepředu.
/Samečkové vosíku jsou zepředu na hlavě světle žlutí.
Sameček, na plodu rostliny krtičník. Vosíci se na krtičníku zajímali o květy a sladký nektar v nich.
/Vosík francouzský, sameček, na plodu rostliny krtičníku.

Krtičník má květy nenápadné, ale vosíci je velmi vyhledávají.
/Vosík na květu krtičníku.

Samičky mají většinou žlutý čelní štítek.
/Vosík francouzský, samička, má žlutý čelní štítek.

Některé samičky mají na čelním štítku černou skvrnu.
/Samička vosíka s černou skvrnou na čelním štítku se krmí na poškozené švestce.
/Samička vosíka saje sladkou štávu ze švestky.

Takové bývá nesnadné rozlišit od jiných druhů vosíků. Dobrým rozlišovacím znakem je žlutá barva na posledním břišním článku zadečku.
/Vosík, vyfotografovaná břišní strana samičky.
Zde je samička fotografovaná na listu vikve plotní, která má na palistech mimokvětní nektaria.
/Vosík na listu vikve, s mimokvětními nektarii na palistech.

Během letních veder musí vosíci svoje hnízdečko chladit tak, že přinášejí vodu. Dělají to neobvyklým způsobem. Přistanou na hladině vody, chvilku se namáčejí a nasávají vodu, a pak bez potíží jsou schopní odstartovat přímo z vodní hladiny.
Vosík na kaluži.
/Vosík nabírá vodu plaváním na vodě v kaluži.

Někteří vosíci jsou napadení parazitickými řásníky. Poslední larvální instar řásníka je vidět v zadečku hostitele, přední částí těla vyčnívá ven mezi článku zadečku.
/Vosík s parazitickými řásníky.
O životě řásníků je dobře napsáno v článku časopisu Živa.
https://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/jsou-rasnici-stale-zahadni.pdf
/Řásníci mezi články zadečku vosíka.
Samičky řásníků dospívají ve fázi larvy. Jejich zadeček zůstává trvale uvnitř hostitele. Samečkové procházejí celou dokonalou proměnou s vývojem přes stadium kukly. Na spodním obrázku vlevo je vidět mezi články vosíka vykukující sameček řásníka - uvnitř jsou vidět tykadla a oko.
/Řásníci, vlevo vykukuje mezi články zadečku řásník sameček.

Hnízdečko vosíků fotografoval na začátku července 2021 Karel Netsch.
/Vosíci, pohled na jejich hnízdečko.
Plástev je připevněná k podkladu středním sloupkem. Ten vosíci vyrábějí z papíroviny - stejně jako všechny ostatní části hnízdečka. Na ochranu před všudypřítomnými mravenci vosíci potírají sloupek a svrchní stranu pláství odpuzujícím sekretem.
/Vosíci, hnízdečko je přilepené na tenké stopce.
V horních buňkách jsou vidět vajíčka.
/Hnízdo vosíků. Zaostřeno na vajíčka v buňkách.
Pod bílými vyklenutými víčky se skrývají kukly budoucích mladých vosíků.
/Vosíci, hnízdo s kuklami.
A obrázek z dalšího týdne, když se mladí vosíci vylíhli.
/Když se vosíci z buněk vylíhli.

Vosa saská
Pilatka bršlicová (žlutá)
Čalounice mokřadní
Tmavka dvouskvrnná

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist