Jaterník podléška Hepatica nobilis


čeleď: Pryskyřníkovité - Ranunculaceae

Jaterník podléška roste ve světlých lesích. Kolem Prahy je to častá rostlina na zásaditém, vápnitém (nebo aspoň neutrálním) podkladu. Na území Prahy 6 je vzácnější, protože tu převažují jako podklad mírně kyselé starohorní břidlice, ve kterých je jen vyjímečně žíla vápnitějších hornin.
Včely medonosné i další větší druhy hmyzu podléšku nevyhledávají. Zdá se, že její květy tvoří tak málo nektaru, že není pro hmyz atraktivní.

/Jaterník podléška, květ v detailu.
Přesto se mi podařilo s fotoaparátem zachytit na květu podléšky droboučký hmyz. Snad je to sameček nějaké včeličky, ale může to být i cokoliv jiného. Podobných druhů blanokřídlých existují tisíce. Pouze podle fotografie jsou nerozlišitelní.

/Jaterník podléška s drobnou včeličkou na květu.
Zdá se, že chutná. Zřejmě je podléška přizpůsobená na opylování velmi drobnými druhy hmyzu.
/Jaterník podléška, drobný hmyz saje nektar na květu.
Celá rostlina. Listy začnou růst až po odkvětu.
/Jaterník podléška, celá kvetoucí rostlina.

V Oboře Hvězda podléška zatím odolává konkurenci česneku podivného.
/Jaterník podléška mezi listy česneku podivného.

Sléz přehlížený
Líska turecká
Silenka ušnice
Mléč rolní

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist