Lilek potměchuť Solanum dulcamara


čeleď: Lilkovité - Solanaceae

Lilek potměchuť je vytrvalý polokeř, lodyha při bázi dřevnatí. Původní evropská rostlina. Potměchuť je JEDOVATÁ. V Praze roste nejčastěji v málo udržovaných starých a zarostlých zahradách, dokáže totiž růst ve stínu pod stromy.
Její kořeny jsou schopné prorůstat skrz staré zdivo, je obtížné ji likvidovat.

/Lilek potměchuť, drobné květy v detailu.
Ačkoliv je to rostlina jedovatá, za určitých okolností, třeba při nedostupnosti léků za války, může být používaná i jako léčivá. Někteří váleční zajatci vyprávěli, že to byla právě potěchuť, co jim zachránilo život v táboře, kde dlouhodobě žili bez přídělů jídla s obsahem vitaminu C.
Více o jedovatosti i léčivosti se lze dočíst na:
http://botanika.wendys.cz/index.php/14-herbar-rostlin/184-solanum-dulcamara-lilek-potmechut
V normálním životě je ale nutné využívat metody naší moderní mediciny, samoléčitelstvím se může mnoho pokazit.

Na listech potměchuti mne překvapila mandelinka bramborová, jak se tu spokojeně krmila. I když dává předost bramborám, dokáže se živit i na jiných rostlinách.
/Potměchuť s mandelinkou bramborovou.

Květ z boku.
/Potměchuť, květ v detailu.

Nezralé plody.
/Potměchuť, nezralé plody.

Lilek potměchuť je původní evropský druh.

Sléz přehlížený
Líska turecká
Silenka ušnice
Mléč rolní

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist