Jestřábník bledý Hieracium schmidtii


čeleď: Hvězdnicovité - Asteraceae

Jestřábník bledý patří do podrodu Hieracium.
Je mimořádně odolný vůči suchu. V Praze roste jednotlivě na skalách, jako podklad mu vyhovují skuliny v tvrdých nevápnitých horninách. Odborníci označují tento druh za heterogenní skupinu, a rozdělují ho na šest podrodů.
Jestřábník bledý patří mezi tzv. hlavní druhy. Od hlavních druhů je odvozeno mnoho druhů vedlejších, které v minulosti vznikly nebo i nyní vznikají jejich křížením s dalšími druhy jestřábníků.

Fotografie jsou dělané 22. 5. 2016, na skále v Divoké Šárce.
/jestřábník bledý, květ.
Jestřábníky mají zvláštní typy rozmnožování. Jejich semena se většinou vyvíjejí apomikticky, to znamená bez opylení, a to tak, že ve vaječné buňce se neredukuje počet chromozomů, potomstvo je geneticky identické s mateřskou rostlinou. Příroda má ovšem k dispozici miliony roků a miliardy možností opakování, takže někdy k opylení dojde, vznikne hybridní jedinec, který se ale dál opět rozmnožuje apomikticky, a tím založí existenci dalšího druhu. V Evropě je nyní popsáno 10 000 až 15 000 druhů jestřábníků, jejich rozlišování je složité.

Jestřábník bledý má u nás obvykle (ne vždy) 27 chromozomů (2n = 27), takže u něj je pohlavní rozmnožování skoro vyloučené, semena vznikají jen apomikticky.
/Jestřábník bledý, zákrov odkvetlého květu.
Kvůli rozlišování jednotlivých druhů jestřábníků je potřeba znát také zákrovní listeny květů. Další důležité rozlišovací znaky jsou chloupky na lodyhách, k tomu je ovšem potřeba mikroskop.

/Drobná včelička v květu jestřábníku.
Ačkoliv tvoří semena bez opylení, přesto se u něj v květech často pohybují droboučké včeličky. Schopnost tvořit v květech nektar (nebo nějaké rostlinné šťávy) se zdá být aspoň trochu zachovaná.
Na fotografii je dělnice některého sociálního druhu včel ploskočelek.

Sléz přehlížený
Líska turecká
Silenka ušnice
Mléč rolní

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist