Locika vytrvalá Lactuca perennis


čeleď: Hvězdnicovité - Asteraceae

Locika vytrvalá roste pouze ve skalních štěrbinách nebo na skalních teráskách, na osluněných místech obrácených převážně k jihu, často na skalních výchozech u větších řek.
Roste na bazických podkladech. Skály nad Vltavou, kde Vltava opouští Prahu, jsou mírně kyselé předprvohorní břidlice. Přesto je zde locika vytrvalá hojná. Asi jsou místa, kam je navátá vápnitá spraš. A taky v těch starých břidlicích jsou místa, kde puklinami pronikalo magma jiných, vápenatějších hornin. V některých místech tedy rostou i takové byliny, o kterých se píše, že bývají jen na vápenatých podkladech.

/Locika vytrvalá, květ, poupata a odkvetlé květy.
Květní úbory mají až 4 cm v průměru, na chocholičnaté latě bývá až 20 květů. Proto se jedná o zajímavou krasu pražských skal. Hmyz ale na ně usedá jen vyjímečně, o nektar a pyl z lociky vytrvalé je mezi hmyzími opylovateli jen nepatrný zájem.
Celá rostlina:
/Locika vytrvalá, celá rostlina.
Listy:
/Locika vytrvalá, listy.
/Locika vytrvalá, 2 květy.
/Locika vytrvalá, lata květů.

Sléz přehlížený
Líska turecká
Silenka ušnice
Mléč rolní

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist