Jeřáb břek Sorbus torminalis


čeleď: Růžovité - Rosaceae (dříve jabloňovité - Malaceae)

Jeřáb břek je středně velký strom, může být až 25 m vysoký. Dokáže růst na místech, kde zem během léta hodně vysychá. Je to perspektivní dřevina do větrolamů a biokoridorů. Má pevné dřevo, které dřív bylo velmi ceněné v kolářství a v řezbářství. V současnosti se také uvažuje o jeho výsadbách do lesních porostů. Hodí se k zalesňování suchých a výslunných strání.
V lesích Prahy je jeřáb břek častá vtroušená dřevina, ale uniká pozornosti, protože má listy a květy pouze vysoko, jen na plném slunci. Teprve když v říjnu začne listí opadávat, tak si všimneme jeho podzimně barevných listů na zemi.

Větvička s listy a plody.
/Jeřáb břek, větvička s listy a plody.

Nedozrálé plody mají světle hnědou barvu.
/Jeřáb břek, nezralé plody.

Teprve při dozrávání se hnědá barva mění na oranžovou.
/Jeřáb břek, oranžové plody.
/Jeřáb břek, zralé plody v detailu.
Nakonec začnou přezrálé plody hniličkovatět.
/Jeřáb  břek, plody po dozrání.

Jeřáb břek má charakteristické pupeny. Pupeny jsou vejcovité, žlutozelené, s hnědě lemovanými okraji šupin.
/Jeřáb břek, zelené pupeny.

Větve s květy jsem fotografovala 1. 5. 2019 v přírodní památce Dolní Šárka.
/Jeřáb břek, větve s květy.
Čerstvě rozevřené květy mají krásně bílé prašníky.
/Jeřáb břek, detail čerstvě rozvitého květu s bílými prašníky.
/Jeřáb břek, květ s poupaty.
Během doby ale prašníky napřed žloutnou a pak ještě víc tmavnou.
/Jeřáb břek, starší květ se žlutými prašníky, v detailu.
/Jeřáb břek, starší květy.
Na květech mne překvapili nápadně velcí mravenci.
/Jeřáb břek, květy s mravencem.
Květ s včeličkou dřevobytkou pryskyřníkovou (Chelostoma florisomne).
/Jeřáb břek, květ s dřevobytkou.
Dřevobytka pryskyřníková bude pro svoje larvičky sbírat zásoby nektaru a pylu pouze na pryskyřnících. Ale zdá se, že se probudila ze zimní pauzy o pár dnů dříve, než na zdejší lokalitě začaly kvést pryskyřníky. Proto tu samička krmí sebe samotnou na takových květech, které má k dispozici.
/Dřevobytka saje nektar v květu jeřábu břeku.

Sléz přehlížený
Líska turecká
Silenka ušnice
Mléč rolní

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist