Jeřáb muk Sorbus aria


čeleď: Růžovité - Rosaceae (dříve jabloňovité - Malaceae)

Jeřáb muk je statný keř nebo strom, může být vysoký až 12 m. Snáší mělké a vysýchavé půdy, pokud jsou dobře zásobené živinami. V přírodě je častější na lokalitách s vápencovým podložím.
Původní typ mívá zprohýbaný kmen a řídkou korunu. V pražských parcích ale zahradníci vysazují okrasné kultivary s pravidelnou štíhlou korunou. Květy jeřábu muku dávají včelám medonosným dobrou pastvu.
V buňkách má 34 chromozomů ((2n = 34), stejně jako naše původní druhy jeřáb břek a jeřáb ptačí, a dokáže se s nimi křížit. V přírodě ale tyto druhy obvykle nerostou na blízkých stanovištích, a proto jsou primární hybridi vzácní. Ti ale v dávné minulosti dali vzniknout velkému možství hybridogenních druhů, které se obvykle dál rozmnožují apomikticky (tvoří semena bez opylení). Hybridogenní druhy mohou být také diploidní, ale často mají v buňkách počet chromozomů násobně větší (2n = 68).

Mladý stromek v parku Ladronka.
/Jeřáb muk, mladý strom na Ladronce.

Rub listů je bíle plstnatý.
/Jeřáb muk, plstnatá spodní strana listů.

Listy se na podzim zbarvují žlutě až oranžovožlutě.
/Jeřáb muk, podzimní zbarvení.

Pupeny na větvičce.
/Jeřáb muk, větvička s pupeny.

Malvice jsou v okolí kališních zubů plstnaté.
/Jeřáb muk, plody mají plstnaté okolí kališních zubů.

Svislá větev s plody a listy.
/Jeřáb muk, svislá větev s plody a listy.
Foto 17. 10. 2018 v parku v Praze na Ladronce.

Květenství - foto 17. 5. 2019.
/Jeřáb muk, květenství.
K fotografování jsem se dostala u jeřábu muku až navečer, při zatažené obloze. Proto se mi zatím povedlo zdokumentovat na květech pouze jedinou drobnou včeličku, ačkoliv květy jeřábu muku jsou pro blanokřídlé velmi atraktivní.
/Jeřáb muk, květy s drobnou včeličkou.

Sléz přehlížený
Líska turecká
Silenka ušnice
Mléč rolní

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist