Lípa velkolistá Tilia platyphyllos


čeleď: Slézovité - Malvaceae (dříve Lípovité - Tiliaceae)

Lípa velkolistá je na venkově typickým průvodcem lidských obydlí. Většina starých památných lip náleží k tomuto druhu. Je to významná včelařská dřevina. Dožívá se obvykle věku 200 let, ale některé mohou být mnohem starší. Její větve totiž dokážou vytvářet nové mladé kořeny, které prorůstají mrtvým dřevem dutého kmene až dolů do země, a tak se strom samovolně zmlazuje. V minulosti mělo široké využití lipové lýko.
Je to i významná léčivá rostlina, čaj z lipového květu je oblíbený.
Rozkvétá na začátku léta jako první ze všech druhů lip. Jak napovídá její jméno, má větší listy než lípa srdčitá, a také má větší květy.

Důležitým rozlišovacím znakem od jiných druhů lip je světle zelená spodní strana listu s chomáčky bělavých chloupků v paždí žilek. Okraj listové čepele bývá mírně svěšený.
/Lípa velkolistá, spodní strana listu.

Květenství lípy velkolisté obvykle visí dolů pod listy. Zde je na fotografii jednotlivý kvítek s dělnicí čmeláka zemního.
/Lípa velkolistá, květ se čmelákem.

Čmeláčí dělnice sbírají v květech nektar i pyl.
/Čmelák zemní, dělnice sbírá nektar a pyl na květech lípy velkolisté.

Květenství je na květní stopce s velkým vytrvalým listenem a květy visí dolů, a obvykle je jich jen dva až pět (u příbuzné lípy srdčité se květenství skládá z pěti až jedenácti kvítků a květenství jsou umístěna většinou nad listy).
/Lípa velkolistá, květy.

Květy lípy velkolisté a babočka bodláková (Vanessa cardui). Foto babočky 10. 6. 2019 v Dejvicích. V červnu 2019 byla babočka bodláková v Praze překvapivě hojná.
/Babočka bodláková na květech lípy velkolisté.

Plody jsou poměrně velké, zpočátku kulaté, ve zralosti více nebo méně žebernaté.
/Lípa velkolistá, nedozrálé plody v červnu 2018.

Žebernatost plodů bývá nejlépe vidět na začátku zimy.
/Lípa velkolistá, žebernaté plody na větvi v zimě.
/Lípa velkolistá, plody detail.
/Lípa velkolistá, skupina plodů na větvi.
Mohutná lípa před kostelem sv. Norberta v Praze 6 v zimě.
/Lípa velkolistá, strom před kostelem sv. Norberta.

Sléz přehlížený
Líska turecká
Silenka ušnice
Mléč rolní

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist