Líska obecná Corylus avellana


čeleď: Lískovité - Corylaceae

Líska obecná obvykle roste jako středně velký keř. Má výbornou výmladnost z pařezu a bohatě obráží na kořenových nábězích, keře jsou pak tvořené mnoha kmínky.
V dávné minulosti (asi 7 000 let př. n. l.) byla na našem území převládající dřevinou. Dnes je v lesnictví považovaná za plevelnou dřevinu. V porostech ale působí příznivě, její listový opad se dobře rozkládá a brzy vytváří vrstvu dobrého humusu. A co je na ní nejlepší? No přece chutné oříšky.

/Rozkvetlá líska
Líska rozkvétá hned jak se v zimě na pár dnů oteplí. U nás v Praze je to obvykle už v lednu, při mrazivější zimě až v březnu.
Lidi dobře znají její pylové jehnědy. Naopak většinou unikají pozornosti samičí květy v pupenovitých obalech, ze kterých vyčnívají jen červenavé blizny.
/Samičí kvítek lísky je drobný.
Detail lískových květů fotografoval Karel Netsch.
Lísky opyluje vítr.
Někdy se i v zimě na chvilku oteplí a včely medonosné dokážou vyletovat z úlů. Potom mají včely z rozkvetlé lísky radost a její pyl z jehněd sbírají. (Na opylení plodů lísky to nemá žádný vliv, na samičí květy včely nelétají.)
/Včela sbírá pyl na lískové jehnědě.
/Kvete líska obecná, jehnědy a drobný samičí kvítek.
/Líska, samičí kvítek v detailu.

V oříšcích se vyvíjejí larvy nosatce lískového.
Brouk nosatec lískový (Curculio nucum) na listu.
/Nosatec lískový, brouk na listu.
/Nosatec lískový je brouk s nápadně velkýma očima.
Na listech lískových keřů bývají k vidění kněžice trávozelené.
/Kněžice trávozelená na listu lískového keře.
/Kněžice trávozelená na listu lísky.

Lidi vyšlechtili i červenolisté kultivary lísek. Takové mívají tmavočervené i jehnědy (nikoliv žluté, jako je v přírodě u lísek obvyklé).
/Červenolistá líska s květy v detailu.
/Červenolistý kultivar lísky má i červenohnědé jehnědy.

Sléz přehlížený
Líska turecká
Silenka ušnice
Mléč rolní

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist