Bolševník obecný Heracleum sphondylium


čeleď: Miříkovité - Apiaceae

Bolševník obecný je původní evropský druh, hojný na většině území ČR (neplést s příbuzným invazním bolševníkem obrovským).
Bolševník obecný roste na loukách, na živinami bohatých půdách. Korunní lístky mohou být i růžové.
Charakteristické jsou zveličelé korunní lístky obvodových květů složeného okolíku. Vnější jsou hluboce dvoulaločné až dvouklanné, 3 až 10 mm dlouhé.
Jeho květy jsou hojně navštěvované mnoha druhy hmyzu.

Brouk pestrokrovečník včelový.
/Na květu bolševníku brouk pestrokrovečník.

Na květech bolševníků bývá hojná i trněnka červenonohá (Tiphia femorata).
/Trněnka červenonohá.
Trněnky jsou důležité pro zachování stability v přírodních dějích. Jejich larvy se vyvíjejí jako ektoparazitoidi ponrav vrubounovitých brouků - v Praze hlavně na ponravách chroustka letního (Amphimallon solstitiale).
/Trněnka fotografovaná z boku.

Hrnčířka.
/Květ bolševníku a vosička hrnčířka.
Hrnčířky si také rády doplňují energii sáním nektaru v květech bolševníku.
/Hrnčířka se živí na květech bolševníku.

Lodyžní list.
/Bolševník obecný, list.
Nedozrálá semena.
/Bolševník obecný, nezralá semena.

Květy mohou být i růžové.
/Bolševník obecný, růžový květ.

Ve druhé polovině léta je bolševník obecný důležitý zdroj potravy i pro včely medonosné.
/Bolševník a včela medonosná.

Brouk tesařík obecný si rád pochutnává na květech bolševníku.
/Tesařík obecný, samička.

Zákeřnice tmavá tu ulovila svojí kořist.
/Zákeřnice po jídle.

V lučním porostu bolševník obecný převyšuje ostatní byliny, ale ne o mnoho.
/Bolševník obecný, kvetoucí rostlina v louce.
/Bolševník obecný, rostlina v louce.

Lípa stříbrná (plstnatá)
Kakost pyrenejský
Jetel zvrhlý
Čistec vlnatý

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist