Jinan dvoulaločný Ginko biloba


čeleď: Jinanovité - Ginkoaceae

Jinan dvoulaločný je v současnosti moderní dřevina, kterou si lidi dávají jako zajímavost do zahrad, používá se pro výsadby uličních stromořadí.
Je to dvoudomá rostlina.
O tomto druhu se píše jako o živé fosilii. Prý existují otisky rostlin podobných jinanu už z doby na rozhraní karbonu a permu - tedy z konce prvohor, kdy na zeměkouli převládaly plavuně. Potom se rozšířil po celé severní polokouli, a následně zase před 3 miliony let z Evropy vymizel. Živé rostliny se podařilo objevit v Číně.

Pražané mohou objevovat jinany např. v Botanické zahradě Na Slupi.
Jinan v botanické zahradě, když mu na podzim začne žloutnout listí.
/Jinan, strom v podzimním žlutém zbarvení v Botanické zahradě na Albertově.
/Jinan, žluté podzimní zbarvení listů na větvi s plody.
Na pohled jsou na něm zajímavé jakoby třešničky, které ale podle správné botanické terminologie prý nejsou plody. Generativní rozmnožování jinanů je jiné, než jsme zvyklí u našich současných druhů stromů. Je to dobře popsáno na
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jinan_dvoulalo%C4%8Dn%C3%BD#Generativn.C3.AD_rozmno.C5.BEov.C3.A1n.C3.AD

Zjara se vytváří dvojice vajíček.
/Jinan, začínají se vyvíjet maličké plůdky.
Následně ale jedno z nich zakrňuje, zůstává po něm zbytek, pouze druhé se vyvíjí.
/Jinan, spadlý plod.
Uvnitř jsou semena, která připomínají peckovice. Jejich vnitřek se v Číně používá jako potravina, i jako léčivo. Nesmí se ale jíst syrová, a taky se jich nesmí sníst mnoho najednou.
/Jinan, vnitřní pecky z plodů.
Zahradníci teď pěstují řadu kultivarů jinanů s různým tvarem koruny. Na další fotografii je jinan ve Stromovce.
/Jinan, neobvyklý široký tvar stromu ve Stromovce.

Mezi nejstarší jinany v ČR patří jedinec vedle Stromovky. Jeho věk se odhaduje na 180 roků. Fotografován v prosinci 2016, proto bez listů.
/Jinan vedle Stromovky, fotografovaný v prosinci bez listů.

Plody opadávají postupně. Některé plody jsou zralé dřív než začnou jinanům žloutnout listy, ale mnoho dalších plodů zůstává na stromě i v prosinci po opadání všech listů.
/Jinan v zimě.

Sléz přehlížený
Líska turecká
Silenka ušnice
Mléč rolní

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist