Jedlovec kanadský Tsuga canadensis


čeleď: Borovicovité - Pinaceae

Jedlovec kanadský je původní ve velké oblasti východní části Severní Ameriky. Vyskytuje se tam hlavně ve stinných roklích a na severních svazích. Je velmi odolný k mrazu a má malé nároky na světlo, ale je náročný na dostatek vody, protože zakořeňuje jen mělce. U nás se s ním lze setkávat v mnoha pražských parcích. Má poměrně drobné šišky.
Jedním z rozlišovacích znaků od jiných, u nás pěstovaných druhů jedlovců je, že plodní šupiny v šišce se ani za sucha nikdy neotevřou víc než že odstávají pod úhlem 45°.

Spodní strana větvičky v detailu.
/Jedlovec kanadský, spodní strana větvičky v detailu.

Zasněžená větev.
/Jedlovec kanadský, šišky.
/Jedlovec kanadský, velká větev se šiškami v zimě.
Když napadne sníh, zobrazí se krásně rozcuchaný vršek.
/Jedlovec kanadský, strom.

Pohled do koruny vzrostlého jedlovce kanadského ve Stromovce.
/Jedlovec kanadský, vysoký strom, pohled do koruny.

Na severní polokouli roste celkem 9 různých základních druhů jedlovců. V Evropě není původní žádný, ale rostou v Americe a ve východní Asii. V ČR lze vidět další druhy jedlovců v botanických zahradách a v arboretech.

Sléz přehlížený
Líska turecká
Silenka ušnice
Mléč rolní

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist