Tařice skalní Aurinia saxatilis (dříve Alyssum saxatile)


čeleď: Brukvovité - Brassicaceae

Tařice skalní je každé jaro ozdobou mnoha pražských skal. Roste pouze na dobře osvětlených místech, převážně na jižních stěnách. Tařice je vytrvalá, dlouhověká bylina s mohutným, dřevnatým a vícehlavým kořenem. Svoje kořeny zapouští hluboko do skalních puklin. Umí se přizpůsobit různým typům skalního podkladu, roste právě tak dobře na vápencích jako na silikátových horninách.
Je schopná vydržet extrémní kolísání teploty a vlhkosti na skalách, a to v létě i v zimě.

Přesto je v jejím rozšíření jedna zvláštnost: Je hojná hlavně tam, kde byla v dávných stoletích prehistorická sídliště nebo středověké osídlení. Zejména v místech, kde se dá předpokládat, že tam tehdejší lidé měli smetiště, kam za hradby odhazovali okousané kosti apod. Jakoby odpadky na dlouhou dobu obohatily živinami celou stěnu skály. Na místech, ovlivněných lidskou činností bývá mnohonásobně vyšší obsah fosforu.
/Tařice, mohutný kvetoucí trs na skále.

Květenství v detailu. V literatuře píšou, že i tařice má v květech nektaria. Prakticky ale na květech tařic nebývá vidět žádný hmyz. Tedy občas nějakého hmyzáčka přiláká žlutá barva květů, ale nezdrží se tam, a letí hledat štěstí jinam.
/Tařice, květy v detailu.

Brukvovitých rostlin je velké množství druhů, které kvetou podobně a jejich rozlišení nebývá snadné. Proto je při určování druhů důležité vidět, jak se utvářejí plody, alespoň základy nezralých plodů. Tady už jsou na fotografiích vidět okrouhlé šešulky.
/Tařice, základ tvorby plodů.

Tařice na skalách v Divoké Šárce (foto 24. 4. 2017)
Její kořeny dokážou proniknout i do takových skulin ve skále, kde se jiné druhy nedokážou uchytit.
/Tařice, trsy v pevné skále.
/Tařice roste ve skulinách skalního hřebenu.

Jižní stěna soutěsky Džbán.
/Tařice na jižní stěně skály v Šárce.
Z větší dálky - z vrcholu protější skály.
/Kvetoucí tařice, celkový pohled na jižní stěnu skal soutěsky v Šárce.

Rod tařice pochází se Středomoří, tam roste víc poddruhů. K nám se rozšířila pravděpodobně v krátkém období v postglaciálu, kdy bylo v krajině dostatek nezakrytých skalních výchozů nezakrytých vegetací ( a nebo později mohli tařici přinést lidé).

Plody před dozráváním.
/Tařice, plody před dozráním.

A poslední zbytky plodů po vypadání většiny semen.
/Tařice skalní, zbytky plodu po dozrání a vypadnutí většiny semen.

/Tařice, plody s posledními semeny.

Sléz přehlížený
Líska turecká
Silenka ušnice
Mléč rolní

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist