Řebříček Achillea sp.


čeleď: Hvězdnicovité - Asteraceae

Řebříček je léčivá rostlina, a proto ho odborníci prozkoumávali do největších podrobností. A zjistili přitom, že se vlastně jedná o soubor mnoha druhů, které jsou si navzájem velmi podobné, ale v obsahu léčivých složek zásadně rozdílné. Mnoho obsažených složek mají různé druhy řebříčků společných, ale liší se obsahem léčivého proazulenu. Vhodným pomocným kriteriem při určování druhů řebříčku je termín kvetení.

Nejvyšší obsah proazulenu má druh řebříček chlumní (Achillea collina), který kvete až od druhé poloviny června a opakovaně znovu až do října.
Naopak řebříček štětinolistý (Achillea setacea), který proazuleny téměř neobsahuje a navíc mívá alergenní účinky, rozkvétá už v polovině května a obvykle odkvete do konce června.

A jak rozlišuje druhy řebříčku blanokřídlý hmyz? Hmyz má mimořádně dobrý čich, tak lze předpokládat, že rozlišit druhy řebříčku umí. Na druhou stranu ale včely musí sbírat nektar a pyl na těch rostlinách, které má v okolí v hojné míře, nemůže si moc vybírat. Ovšem různé druhy řebříčků vyrůstají v odlišných termínech, a v měření času je hmyz dokonalý. Proto se dá předpokládat, že konkrétní druh včely samotářky bude upřednostňovat i jeden určitý druh řebříčku.

Hedvábnice řebříčková (Colletes daviesanus) je druh samotářské včely, která se specializuje na sběr pylu a nektaru z řebříčků. Není na něm ale závislá, může sbírat pro svoje larvy potravu i na jiných příbuzných druzích rostlin.
/Hedvábnice řebříčková, samička, na bílém květu řebříčku.
Pyl řebříčku má žlutou barvu, jak je vidět na samotářské včele hedvábnici. Na včele medonosné je nasbíraný pyl oranžový, protože včely medonosky vylétají pro potravu se zásobou medu, a nasbíraný pyl lepí dohromady tím medem. Proto je barva pylových rousek v pylových košíčcích včel medonosných odlišná, a to podle barvy druhu medu, který si včela bere z úlu sebou na cestu.

Na řebříček často létá i hedvábnice podobná (Colletes similis). Fotografovala jsem jí na konci srpna 2019 v Parku Ladronka.
/Hedvábnice sbírá nektar a pyl na řebříčku.
Motýl ohniváček černokřídlý (Lycaena phlaeas).
/Motýl ohniváček černokřídlý na řebříčku.

Květy řebříčku ráda vyhledává i zlatěnka Hedychrum gerstaeckeri.
/Zlatěnka na květech řebříčku.
Sléz přehlížený
Líska turecká
Silenka ušnice
Mléč rolní

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist