Česnek medvědí Allium ursinum


čeleď: Amarylkovité - Amaryllidaceae (dříve česnekovité - Alliaceae)

Česnek medvědí má rád vlhká místa podél potoků, roste většinou pod listnatými stromy, často pod olšemi, na živinami bohatých půdách se slabě kyselou reakcí.
Původně je to druh východní poloviny Čech a Moravy. Nyní se šíří kolem pražských potoků. Je to druh velmi oblíbený jako koření a léčivá bylinka, lidi si ho rozsazují na místa vhodná i nevhodná.
Česnek medvědí se rozmnožuje velmi dobře nejen cibulkami, ale i semeny.

Medvědí česnek totiž raší zjara vemi brzy, patří k prvním zeleným lístečkům, které člověk vidí. Po dlouhé zimě to lidi láká.
/Medvědí česnek začíná růst už pod sněhem.
Na konci března už jsou jeho listy docela velké.
/Medvědí česnek koncem března.
Někde vytváří medvědí česnek zjara téměř monokulturní porost na velké ploše.
/Medvědí česnek na velké ploše.
Pohled na porost medvědího česneku po přiblížení.
/Pohled na listy medvědího česneku v porostu po přiblížení.
Medvědí česnek roste nejlépe na plochách, kam potok přináší hodně živin, to znamená dole po proudu od míst, kde do potoka ústí výtok z kanalizační čistírny nebo občas přeteče močůvka z hnojiště u chlévů s dobytkem.

Jako u většiny cibulovin, vývoj postupuje zjara velmi rychle. Vyvinuté listy.
/Vyvinuté listy medvědího česneku při pohledu shora.
Pohled na list a mladý květ.
/List medvědího česneku a mladý květ.
Je potřeba umět listy medvědího česneku dobře rozlišovat od jiných druhů rostlin. Zjara se vyskytuje v jeho porostech i ledacos velmi jedovatého. A na počátku vývoje rostlin může být rozlišování obtížné, člověk se snadno splete, pokud se dobře nesoustředí.
Naopak v období květu už je zcela jasné, co je co.
/Medvědí česnek kvete.
Jenže v období plného květu a začínající tvorby plodů se už listy medvědího česneku nesbírají.
/Medvědí česnek začíná tvořit plody.

Sléz přehlížený
Líska turecká
Silenka ušnice
Mléč rolní

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist