Česnek planý Allium oleraceum


čeleď: Amarylkovité - Amaryllidaceae (dříve česnekovité - Alliaceae)

Česnek planý je na území Prahy rozšířený na skalnatých stráních, v listnatých lesích, i ve starých zahradách. Většinou je vysoký kolem 25 cm, v dobrých podmínkách dokáže vyrůst až 100 cm vysoko. Mívá 2 až 5 úzkých listů, ty mohou být 30 cm dlouhé, ale jsou nanejvýš 4 mm široké. Listy jsou v dolní části duté. Na stvolu vždy vyrůstají pacibulky. Naopak květy se objevují jen málo a pouze u některých jednotlivých rostlin. Vznik tobolek se semeny je velmi vzácný. Podle názoru odborníků je česnek planý hybridogenní druh.

Morfologicky identické rostliny vznikají při umělém křížení mezi blízce příbuznými druhy z okruhu česneku latnatého (Allium paniculatum). Tyto rodičovské druhy v Čechách planě nerostou, ale vyskytují se v Evropě v jižnějších lokalitách.
/Česnek planý, květ a poupata.
Kvete od července do září. Okvětní lístky mají vždy zřetelně tmavší střední žilku.
/Česnek planý, kvítek s tyčinkami v detailu.
/Česnek planý, květ detail.
V počáteční fázi vývoje jsou pacibulky a poupata ve dvoucípém toulci. Cípy jsou nestejně dlouhé, delší může vyrůst do délky až 20 cm.
/Česnek planý, neotevřený toulec.
/Česnek planý, rozevřený toulec s pacibulkami a poupaty.
Celá rostlina voní po česneku, ale nemá palčivou chuť.
Na zastíněných stanovištích má pouze listy. Vytváří rozvolněné porosty, nikoliv trsy jako pažika.

Sléz přehlížený
Líska turecká
Silenka ušnice
Mléč rolní

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist