Vrba jíva Salix caprea


čeleď: Vrbovité - Salicaceae

Vrba jíva je velmi důležitá včelařská dřevina. Má pro hmyz kvalitní nektar a pyl. Pro včely medonosné je jíva základem zdraví. Včelích nemocí je mnoho, na leckteré z nich jíva nepomůže, ale aspoň v případě choroby Nosema apis a Nosema ceranae je prokázán příznivý vliv dostatku potravy vrbového pylu na odolnost včel.
Jíva často vykvete velmi brzy zjara, kdy čmeláci a včely samotářky se ještě neprobudili ze zimního spánku. Letos (2017) se na jívě vydatně krmí i čmeláci. Čmeláci jsou biologicky vzato blízce příbuzní se včelami medonosnými, mají i podobné nemoci, takže kvetoucí vrby pomáhají i čmelákům.

/Čmelák zemní na samičích jehnědách vrby jívy.

Vrba jíva je dvoudomá dřevina. Na horní fotografii jsou vedle sebe samičí a samčí kočičky. Každá kočička (jehněda) je složená z mnoha drobných kvítků, které vyrůstají ve spirále.

Sladký nektar pro hmyz je i v samičích jehnědách. Čmeláčí matka (čmelák skalní - Bombus lapidarius) na odletu z vrbového stromu se samičími jehnědami.
/Čmeláčí matka na samičí jehnědě vrby jívy.

Samičí jehněda v detailu. Brzy na ní porostou semena. Samičí kvítky mají stopkatý, přitiskle chlupatý semeník, krátkou čnělku a dvoulaločné přitisklé blizny.
/Vrba jíva, samičí kočička v detailu.

Jednotlivá samčí jehněda s pylem. Samčí kvítky mají 2 tyčinky na dlouhých, téměř lysych nitkách.
/Vrba jíva, jednotlivá samčí jehněda.

Detail průřezu samčí jehnědou. Jsou tu vidět u kvítků dvoubarevné podpůrné listeny, na bázi světlé, na konci temně hnědé až černé, dlouze bíle vousaté. Také je vidět u každého květního lůžka nektarová žlázka ve tvaru zeleného válečku.
/Vrba jíva, průřez samčí kočičkou zvětšeně.
/Vrba jíva, detail samčí jehnědy s popisem.

Drobné druhy včel samotářek se dostávají k nektaru s námahou.
/Vrba jíva, pylová kočička s pískorypkou dvoubarvou.

Vrba jíva má v buňkách 38 chromozomů (2n = 38), snadno se kříží s jinými druhy vrb ze stejné sekce se stejným počtem chromozomů.

Včela medonosná sbírá pyl na jívě.
/Včela medonosná sbírá pyl na samčí kočičce jívy.
/Včela medonosná na kočičkách jívy.

Pískorypka časná připravuje pro svoje larvičky potravu složenou výhradně z vrbového pylu a nektaru. Na fotografii je sameček pískorypky časné.
/Samičí kočičky jívy a droboučký sameček druhu pískorypka časná.

Vrba jíva je běžný druh na celém území státu. Roste od nížin až do hor k hranici lesa. Je to dřevina značně proměnlivá, z každého semene vyrůstá originální jedinec, který se v něčem liší od svých sourozenců.
Jako všechny vrby je náročná na světlo, ale snáší boční zastínění. Na rozdíl od většiny jiných vrb snáší sucho, naopak zamokření kořenů jí poškozuje. Jíva je lhostejná ke složení půdy, roste na nejrůznějších geologických podkladech.

Rozmnožuje se prakticky jenom semeny. Na rozdíl od jiných vrb se u jívy většinou nedaří množení z řízků.

V termínu rozkvětu jív se probouzejí ze zimního spánku také mohutné drvodělky.
Drvodělka fialová, sameček.
/Drvodělka fialová na jehnědě jívy.
/Drvodělka fialová, sameček se živí na jívové jehnědě.
/Drvodělka fialová má při určitém světle kovově lesklá křídla.
/Drvodělka a včela.

Jehnědy se zrajícími semeny na větvičce.
/Vrba jíva, větvička se samičími jehnědami, kde už brzy dozrají semena.
V detailu.
/Vrba jíva, samičí jehnědy s dozrávajícími semeny v detailu.

Vrby jívy má rád tesařík pižmový (Aromia moschata). Ve dřevě jív se vyvíjejí jeho larvy (mohou se vyvíjet i v jiných druzích vrb, vyjímečně i v jiných stromech).
/Tesařík pižmový na listu vrby jívy.
/Tesařík pižmový zvětšeně.

Občas dělají do mladých listů dírky dřepčíci vrboví (Crepidodera aurata), kteří jsou dlouzí jen kolem 3 mm.
/Dřepčík vrbový  -  Crepidodera aurata.

Rozkvetlá vrba jíva se samčími (pylovými) jehnědami.
/Kvetoucí vrba jíva v parku na Žižkově.
Před dozráním semen.
/Vrba jíva, plody před dozráním.

Na jívě (i na dalších druzích vrb, případně topolů) se mohou vyvíjet housenky babočky osikové (Nymphalis antiopa). Na fotografii sedí dospělý motýl na smrkové větvičce.
/Babočka osiková sedí na smrkové větvičce.
Babočka osiková a babička paví oko sají vláhu z vlhké země. Na obrázku je dobře poznat porovnání velikosti obou druhů.
/Babočka osiková a babočka paví oko.
Sameček babočky paví oko provázel babočku osikovou docela dlouho. Že by měl problém najít si samičku svého druhu a tak mu voněla babočka jiného druhu? Hmyz se při vyhledávání svých partnerů orientuje především čichem. Někdy se ale stane, že třeba samička babočky paví oko sedí například přes noc těsně vedle babočky osikové a obě přitom načichnou pachem té druhé. Následně to může samečky zmást.
/Babočky, dva různé druhy vedle sebe.
Babočku osikovou a také babočku paví oko na společném obrázku fotografoval Karel Netsch v Podkrušnohoří.

Lopuch hajní
Rozchodník ostrý
Tavolník japonský
Borůvka černá (brusnice borůvka)

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist