Řimbaba chocholičnatá Pyrethrum corymbosum


čeleď: Hvězdnicovité - Asteraceae

Řimbaba chocholičnatá je krásná, vytrvalá bylina. Na území Prahy 6 se s ní lze setkat na stráních na více místech, ale jen tam, kam veřejnost obvykle nevidí. Jinak jí jako krásnou bylinu lidi poškozují.
Roste na křovinatých stráních, i na skalách na vysýchavých půdách. Vyžaduje ale dostatek živin v zemi. Skály v Praze 6 a okolní zem jsou obvykle na živiny chudé, ale řimbaba chocholičnatá tu pravidelně roste v sousedství takových keřů, ve kterých rády odpočívají bachyně se svým pruhovaným potomstvem (divočáci tak místo dobře pohnojí).

Květní úbory mají v průměru 35 až 60 mm, a může jich být na jedné lodyze až 15.

Pro určení druhu rostliny je důležité znát listy.
/Řimbaba chocholičnatá, celý list.
/Řimbaba chocholičnatá, lodyha s listem.

Na květech mne překvapilo velké množství brouků. Dřív bývali brouci na květech všudypřítomní, ale dnes jsou vzácní.
/Řimbaba, brouci na květech.

Nejhojnější druh brouka tu byl stehenáč nahnědlý (Oedemera podagrariae). Zatím byli vidět jen samečci, samičky se asi vylíhnou o pár dnů později.
/Brouk stehenáč na květu řimbaby.

Podobně i tesařík tesaříkovitý (Judolia cerambyciformis) byl velmi hojný.
/Brouk tesařík tesaříkovitý.

Naopak tesařík ozbrojený (Rutpela maculata) - dříve tesařík skvrnitý (Strangalia maculata, nebo Leptura maculata) se tu ukázal jen jeden a na malou chvilku. Ale nedal se přehlédnout, je nápadně větší.
/Brouk tesařík skvrnitý.

Na květu řimbaby chocholičnaté si dali dostaveníčko i motýli druhu ostruháček kapinicový (Satyrium acaciae). jejich housenky se vyvíjejí na trnkách.
/Motýli ostruháčci, sameček a samička.

Následující druh hmyzu mne zaujal mimořádně dlouhými tykadly, druh určit neumím.
/Na květech řimbaby seděl hmyz s mimořádně dlouhými tykadly.

Řimbaba chocholičnatá, to je krásná kytice. Překvapilo mne i to, jak její květy hmyz upřednostňuje. Její blízká příbuzná, řimbaba starčkolistá (Pyrethrum cinerariifolium) se pěstuje kvůli insekticidním účinkům. Nyní se její složky vyrábějí uměle a jsou základem mnoha zemědělských postřiků proti hmyzu.
/Řimbaba je krásná kytice.

List v detailu:
/Řimbaba chocholičnatá, list v detailu.

Trnovník srstnatý (trnovník huňatý)
Pryskyřník prudký
Prvosenka
Ladoňka sibiřská

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist