Vřes obecný Calluna vulgaris


čeleď: Vřesovcovité - Ericaceae

Vřes obecný v Praze roste na suchých svazích na silikátových horninách (na buližnících). V Praze 6 na vrcholech skal v Divoké Šárce a na Nebušické skále.
Vřes se vyhýbá vápnitým půdám, protože je schopen přijímat dusík pouze v amoniakální formě, která se vyskytuje v půdách s nízkým pH. Nemá enzym nitrátreduktázu, nedokáže převádět do svého metabolismu dusík v nitrátové formě.
Je hojnější ve středních a horských polohách. Na stanovištích se dobře srovnává s extrémy vodního režimu. Snáší vysýchavé půdy výslunných skalek a dobře roste i na podmáčených rašeliništích.

Pro vřes je důležitá kořenová symbioza s houbami.
/Vřes, světle fialové květy.
Květy v detailu.
/Vřes, detail květů.
Porost v Divoké Šárce.
/Vřes, porost v Divoké Šárce.
V minulosti bývala vřesoviště v Praze na mnoha lokalitách. V současnosti vřes většinou z porostů mizí.
Je zvláštností vřesu, že jeho semena dokážou vyklíčit pouze v případě, když starý porost nad semeny stráví oheň. Jinak opad ze starých lístků z větviček vřesu obsahuje takové látky, které klíčení semen blokují. Dřív bylo vypalování stařiny zcela běžnou praxí. Nyní je jakékoliv zapálení vřesoviště nedovolené. Proto se teď na většině bývalých vřesovišť v Praze lze setkat jen s přestárlými a usychajícími keříky vřesu.

Na vřesu se mohou vyvíjet housenky tmavoskvrnáče vřesového. Housenky ale nejsou závislé jen na vřesu, mohou se živit i na mnoha jiných rostlinách.

Tmavoskvrnáč vřesový (Ematurga atomaria) je drobný motýlek, má rozpětí křídel 22 mm až 30 mm. Samečkové mají nápadná hřebenitá tykadla.
/Tmavoskvrnáč vřesový, sameček s hřebenitými tykadly.
Tykadla samečka v detailu.
/Tmavoskvrnáč vřesový, hřebenitá tykadla samečka zvětšeně.

Na dalších obrázcích je samička tmavoskvrnáče vřesového. Samičky mají nitkovitá tykadla.
/Tmavoskvrnáč vřesový, samička.
/Tmavoskvrnáč vřesový, samička.

Vřes s motýlem modráskem.
/Vřes s modráskem.

Čilimník černající (čilimníkovec černající)
Bolševník velkolepý (obrovský)
Trnovník srstnatý (trnovník huňatý)
Pryskyřník prudký

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist