Hloh Crataegus sp.


čeleď: Růžovité - Rosaceae (Jabloňovité - Malaceae)

Hlohy jsou v české zemědělské krajině nejčastější keře.
V ČR jsou původní 3 základní druhy hlohů:
Hloh obecný - Crataegus laevigata
Hloh jednosemenný - Crataegus monogyna (jednoblizný)
Hloh křivokališný (podhorský) - Crataegus praemonticola

Vzácně se vyskytuje ještě základní druh hloh Lindmanův - Crataegus Lindmanii.

Tyto druhy se mezi sebou ochotně kříží. Kříženci mezi našimi základními druhy jsou v přírodě častější než čisté druhy. Vzniká tak nepřehledné spojení znaků rodičovských druhů.
Kromě toho se v parcích a v botanických zahradách pěstují desítky dalších druhů hlohů a jejich zahradnických kultivarů, které pocházejí z amerického kontinentu.

V Praze a okolí jsou velmi hojné keře z okruhu hlohu tuholistého (Crataegus x fallacina). Je to hybridogenní taxon vzniklý křížením C. monogyna x C. praemonticola. Listy má tuhé, kožovité, svrchní a spodní strana listů má odlišnou barvu.
Větvička na začátku listopadu.
/Hloh, větev s listy a plody na podzim.

Listy hlohu tuholistého jsou na líci leskle tmavozelené. Tvar listů bývá různě proměnlivý i na stejné větvičce.
/Hloh tuholistý, jednotlivý list.

Hlohy se také liší počtem semen v malvici. Např. hloh jednosemenný (ale i řada dalších druhů) má uvnitř malvice jediné semeno. Hloh obecný mívá v malvici 2 až 3 semena. V botanických zahradách rostou i cizokrajné hlohy se čtyřmi nebo pěti semeny v malvičce.

Pro přesnější zařazení hlohů k určitým druhům nebo jejich křížencům je potřeba znát tvar kališních listů.
/Plod hlohu se zobrazenými kališními lístky.

Plod s kališními lístky nazpět přitisklými k malvici.
/Plod hlohu s přitisklými kališními lístky.

Na některých keřích mají plody hlohu vzpřímené kališní lístky.
/Plod hlohu se vzpřímenými kališními lístky.

Prostě každý keř nebo stromek hlohu je originál, který se v něčem liší od jiných hlohových keřů, a snaha určit druh nebo poznat, z jakého křížení druhů ten který jedinec vzniknul, to je pro amatéra jenom hádání.
A podle květů nepoznají druh hlohu ani odborníci.
/Hloh větvička s květy a listy.

Tady je vidět, že se od sebe liší počtem čnělek i sousední květy na stejné větvičce. (Květ vlevo má uvnitř 2 čnělky a vyrostou z něj v jedné malvičce 2 semena, květ vpravo má jen jednu čnělku.)
/Hloh, sousední květy se liší počtem čnělek.

Listy na větvičce. Pro zařazení do druhu je potřeba znát i tvar palistů.
/Hloh, větvička s listy, palisty a trny.

Nedozrálé prašníky ve květech hlohů jsou obvykle nachové nebo více či méně červené, při vyprášení pylu prašníky ztmavnou.
/Hloh, květy s prašníky.

Pískorypka popelavá (Andrena cineraria) na květech hlohu. Pro hmyz jsou hlohové květy velmi důležité. Hlohy totiž kvetou o něco později než jiné ovocné dřeviny. Časově tedy kvetení hlohů dobře pasuje do mezery mezi odkvětem jabloní a začátkem rozkvětu akátů. V přírodním dění je otázka KDY TO KVETE důležitější než co to kvete.
/Hloh, květy s pískorypkou popelavou.
/Hloh, na květech se živí pískorypka popelavá.

Květy hlohu se samotářskou včelou zednicí rohatou (Osmia cornuta).
/Hloh a samička samotářské včely zednice rohaté.

Kvetoucí keř hlohu na stráni v přírodní památce Baba.
/Hloh, rozkvetlý keř ve stráni v přírodní památce Baba.

Zastihla jsem tu na keři i hrnčířku (Ancistrocerus gazela) s ulovenou housenkou.
/Hrnčířka s ulovenou housenkou.

Pískorypka pyskatá (Andrena labiata).
/Pískorypka pyskatá na květec hlohu.

Květy hlohu má rád i brouk páteříček obecný.
/Páteříček obecný na květech hlohu.

Větvička s plody.
/Hlohová větev s množstvím červených plodů.

Stromek hlohu začátkem listopadu v Českém Středohoří.
/Hloh, stromek v krajině.

Čilimník černající (čilimníkovec černající)
Bolševník velkolepý (obrovský)
Trnovník srstnatý (trnovník huňatý)
Pryskyřník prudký

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist