Vrbina obecná Lysimachia vulgaris


čeleď: Prvosenkovité - Primulaceae

Vrbina obecná je vytrvalá bylina. Je hojná od nížin až do hor v pobřežních porostech podél potoků a řek i jinde v místech s vysokou hladinou podzemní vody.
Je zvláštností vrbiny, že se v jejích květech netvoří sladký nektar pro hmyz, ale olejnatý sekret. Na tom je závislá samotářská včela olejnice vrbinová (Macropis europaea). Olejnice často hnízdí v zaplavovaných mokřadech a olejíček z vrbiny používá k impregnaci plodových komůrek, olej je spolu s vrbinovým pylem a nektarem z květů jiných rostlin i potravou jejích larviček.

Květy v detailu. Některé rostliny mají květy celé zlatožluté, některé jsou uprostřed červeně naběhlé.
/Vrbina, květy v detailu.
5 tyčinek je v polovině nitek srostlých v sloupeček. Právě na bázi těchto srostlých pylových tyčinek jsou žlaznaté chloupky, které vylučují olejnatý sekret.
/Vrbina obecná se včelou olejnicí.
Včelka olejnice s nákladem vrbinového pylu.
/Včelka olejnice s nákladem pylu.
Plody jsou kulaté.
/Vrbina obecná, plody.
Vrbina s plody uprostřed pobřežního porostu.
/Vrbina s plody v pobřežním porostu.

Loňské uschlé lodyhy s vypadanými semeny zůstávají u Vltavy přes celou zimu.
/Vrbina, loňská uschlá lodyha.

/Vrbina obecná, kvetoucí lata.

Trnovník srstnatý (trnovník huňatý)
Pryskyřník prudký
Prvosenka
Ladoňka sibiřská

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist