Vrbina tečkovaná Lysimachia punctata


čeleď: Prvosenkovité - Primulaceae

Vrbina tečkovaná je vytrvalá bylina, v Čechách pěstovaná v zahradách jako okrasná rostlina.
Je méně náročná na vlhko než podobná vrbina obecná,
Jako všechny vrbiny netvoří v květech sladký nektar pro hmyz, ale olejnaté sekrety. Proto je důležitou rostlinou pro samotářské včely olejnice. Na květech vrbiny tečkované lze vidět zejména olejnici žlutonohou (Macropis fulvipes), v pozdější době kvetení i olejnici vrbinovou (Macropis europaea).

Samotářská včela olejnice fotografovaná v letu nad květy.
/Samotářská včela olejnice za letu u květů vrbiny.
A tady se chystá v květu pracovat.
/Olejnice žlutonohá v květu vrbiny tečkované.

O pyl z vrbiny tečkované mívají zájem i drobné ploskočelky. (Na fotografii je dělnice ploskočelky zlatolesklé.)
/Vrbina s ploskočelkou.

Kokotice povázka
Lupina bílá
Černýš hřebenitý
Kručinka barvířská

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist