Kerblík lesní Anthriscus sylvestris


čeleď: Miříkovité - Apiaceae

Kerblík lesní je dvouletá, případně víceletá bylina. Zjara roste velmi rychle, začíná kvést už v květnu - časný začátek kvetení je důležitý rozlišovací znak od podobných druhů miříkovitých rostlin.
Je to hojný druh, roste často na okrajích lesů nebo v polostínu kolem lesních pěšin. Vyžaduje půdy bohaté na živiny, zejména na dusíkaté látky (v Praze 6 lemuje hlavně pejskařské trasy).
Květy kerblíku lesního vyhledává mnoho druhů brouků i hodně blanokřídlého hmyzu.

Mladé listy jsou zpočátku lesklé, později v průběhu vegetace se stávají matné. V obrysu mají trojúhelníkovitý tvar.
/Kerblík lesní, lodyžní list.

Nezralé plody. Pro správné určení druhu v čeledi miříkovitých je nutné znát tvar plodů.
/Kerblík lesní, nezralé plody.

Obal okolíků chybí, obalíčky jsou složené ze čtyř až osmi vejčitě kopinatých listenů, které jsou na okrajích krátce brvité. Po odkvětu jsou nazpět obrácené.
/Kerblík lesní, květní okolík a plody.

Kvítky v detailu.
/Kerblík lesní, kvítky v detailu.

Na kerblíku se vždy pohybuje několik různých druhů drobných včeliček.
Pískorypka z druhového okruhu pískorypka malá (Andrena minutula). V této skupině je více než 20 velmi malých, navzájem obtížně rozlišitelných druhů.
/Drobná pískorypka na kerblíku.

Pískorypka z druhové skupiny pískorypka bělopásná (Andrena ovatula).
/Kerblík s drobnou včeličkou.

Taky zde bývají různí blanokřídlí širopasí. Tady je na květech pilatěnka (Arge cyanocrocea).
/Pilatka rodu Arge na květu kerblíku lesního.
/Pilatěnka rodu Arge se živí na květech kerblíku.

Dvojice pilatek (odletěli dřív, než jsem stihla udělat úplnější záběr, proto bez určení druhu). 27. 5. 2018 na louce u PP Baba.
/Dvojice pilatek na květu kerblíku.

Plody před dozráním.
/Kerblík lesní, plody před dozráním.

Dozrálé plody - 15. 6. 2018
/Kerblík lesní, dozrálé plody.

V minulých letech jsem na rozkvetlém kerblíku potkávala i motýly druhu babočka síťkovaná (Araschnia levana). Na fotografii je jarní forma zbarvení. V poslední době ale tyhle babočky z Prahy nějak vymizely.
/Babočka síťkovaná, jarní forma. Foto 12. 5. 2013

Na květech kerblíku jsou často k vidění mnozí zajímaví brouci.
Kuloštítník beraní (Clytus arietis).
/Brouk Clytus arietis na květech kerblíku.
Tesařík Stictoleptura maculicornis z příbuzenstva tesaříka obecného.
/Brouk Stictoleptura maculicornis.

Brouci rušníci (Anthrenus sp.). Dospělí brouci rušníci rádi naletují na různé bílé květy a živí se tam pylem a nektarem. Jejich larvy se vyvíjejí ve hnízdech ptáků a savců, případně i jinde. Brouci zalétají i do lidských obydlí a jejich larvy se pak následně vyvíjejí na vlněném textilu nebo v peří, také v kůžích a v sušených rostlinách. Jsou velmi škodliví v muzejních sbírkách. Naopak v přírodě jsou užiteční, pomáhají s recyklací zbytků všeho druhu.
/Brouk rušník.

Rýhonosec zelený (Lixus iridis), dvojice na kerblíku.
/Rýhonosec zelený na kerblíku.

Páteříček tmavý (Cantharis obscura).
/Páteříček tmavý - Cantharis obscura.
/Páteříček tmavý na kerblíku lesním.

Pomněnkovec velkolistý
Čimišník stromovitý
Lopuch hajní
Rozchodník ostrý

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist