Jeřáb břek Sorbus torminalis


čeleď: Růžovité - Rosaceae (dříve jabloňovité - Malaceae)

Jeřáb břek je středně velký strom, může být až 25 m vysoký. Dokáže růst na místech, kde zem během léta hodně vysychá. Je to perspektivní dřevina do větrolamů a biokoridorů. Má pevné dřevo, které dřív bylo velmi ceněné v kolářství a v řezbářství. V současnosti se také uvažuje o jeho výsadbách do lesních porostů. Hodí se k zalesňování suchých a výslunných strání.
V lesích Prahy je jeřáb břek častá vtroušená dřevina, ale uniká pozornosti, protože má listy a květy pouze vysoko, jen na plném slunci. Teprve když v říjnu začne listí opadávat, tak si všimneme jeho podzimně barevných listů na zemi.

Větvička s listy a plody.
/Jeřáb břek, větvička s listy a plody.

Nedozrálé plody mají světle hnědou barvu.
/Jeřáb břek, nezralé plody.

Teprve při dozrávání se hnědá barva mění na oranžovou.
/Jeřáb břek, oranžové plody.
/Jeřáb břek, zralé plody v detailu.
Nakonec začnou přezrálé plody hniličkovatět.
/Jeřáb  břek, plody po dozrání.

Jeřáb břek má charakteristické pupeny. Pupeny jsou vejcovité, žlutozelené, s hnědě lemovanými okraji šupin.
/Jeřáb břek, zelené pupeny.

Větve s květy jsem fotografovala 1. 5. 2019 v přírodní památce Dolní Šárka.
/Jeřáb břek, větve s květy.
Čerstvě rozevřené květy mají krásně bílé prašníky.
/Jeřáb břek, detail čerstvě rozvitého květu s bílými prašníky.
/Jeřáb břek, květ s poupaty.
Během doby ale prašníky napřed žloutnou a pak ještě víc tmavnou.
/Jeřáb břek, starší květ se žlutými prašníky, v detailu.
/Jeřáb břek, starší květy.
Na květech mne překvapili nápadně velcí mravenci. Asi je to druh mravenec dřevokaz (Camponotus ligniperda). Mravenec dřevokaz má stejné ekologické požadavky jako jeřáb břek, často se vyskytují spolu.
/Jeřáb břek, květy s mravencem.
Květ s včeličkou dřevobytkou pryskyřníkovou (Chelostoma florisomne).
/Jeřáb břek, květ s dřevobytkou.
Dřevobytka pryskyřníková bude pro svoje larvičky sbírat zásoby nektaru a pylu pouze na pryskyřnících. Ale zdá se, že se probudila ze zimní pauzy o pár dnů dříve, než na zdejší lokalitě začaly kvést pryskyřníky. Proto tu samička krmí sebe samotnou na takových květech, které má k dispozici.
/Dřevobytka saje nektar v květu jeřábu břeku.

Čilimník černající (čilimníkovec černající)
Bolševník velkolepý (obrovský)
Trnovník srstnatý (trnovník huňatý)
Pryskyřník prudký

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist