Jasan ztepilý Fraxinus excelsior


čeleď: Olivovníkovité - Oleaceae

Jasan ztepilý je náš původní český druh. Může vyrůst až 40 m vysoko a mít průměr kmene široký víc než 1,5 m. Může se dožít věku až 250 roků.
Odborníci rozlišují 3 ekotypy jasanu - lužní, horský, a vápencový. Jednotlivé ekotypy se podstatně liší v nárocích na vláhu. Vápencový jasan je přizpůsobený růst v suchých podmínkách, lužní a horský jasan potřebují dostatek vláhy. Podle jiných názorů odborníků se kterýkoliv typ jasanu ztepilého schopen se přizpůsobit jakýmkoliv podmínkám. Má velmi kvalitní dřevo.
Opylování jasanů ztepilých zajišťuje vítr.
Na horní fotografii je větvička jasanu, fotografovaná při západu slunce.

Důležitým rozlišovacím znakem jasanu ztepilého jsou černé pupeny.
/Jasan ztepilý, černé pupeny v detailu.

Plod v detailu.
/Jasan ztepilý, jednotlivý plod v detailu.

U obyčejného jasanu ztepilého zůstávají listy dlouho do podzimu zelené. Křídlaté nažky zrají na podzim a vytrvávají na větvích obvykle i přes zimu.
/Jasan ztepilý, listy a plody divokého typu.

Květy jasanu ztepilého opyluje vítr. Jsou tzv. mnohomanželné. To znamená, že někdy vyrostou na stromě jen květy samčí, někdy jen samičí, někdy samčí i samičí dohromady. Některý rok jsou semena jasanů téměř na všech stromech, jiný rok zase je o semena nouze a nejsou nikde k vidění.

Jasan ztepilý rozkvétá zjara před rašením listů.
Lata s převahou samčích kvítků.
/Jasan ztepilý, lata se samčími květy.

Lata s převahou samičích kvítků.
/Jasan ztepilý, lata s převahou samičích květů.

Lata s obopohlavnými kvítky.
/Jasan ztepilý, lata s oboupohlavými květy.

Obopohlavné kvítky v detailu.
/Jasan ztepilý, oboupohlavné kvítky v detailu.

V květenství jasanu ztepilého často vytváří hálky roztoč vlnovník jasanový.
/Hálky roztoče vlnovníka jasanového.

Mladý strom nad skálou v Divoké Šárce.
/Jasan ztepilý, mladý strom na skále v Divoké Šárce.
Pohled do větví proti obloze.
/Jasan ztepilý, větve v protisvětle.

V pražských parcích se pěstují mnohé kultivary jasanu ztepilého. Některé kultivary mají listy, které na podzim žloutnou. Podle černých pupenů se i tak dá poznat druh jasan ztepilý.
/Jasan ztepilý má černé pupeny.
/Jasan ztepilý, větvička s listy a plody v říjnu 2018.

Jasan ztepilý v polovině října 2019.
/Jasan v zarostlém kamenolomu v Šáreckém údolí.
Jasany nad přírodní památkou Baba. Přední strom už žloutne. V Praze jsou často vysazované okrasné kultivary jasanu, kterým na podzim list žloutnou. Ale žloutnutí listů může způsobovat i sucho.
/Jasan se žlutými podzimními listy.
Pohled do koruny mohutného jasanu.
/Jasan ztepilý, mohutný strom.Kokotice povázka
Lupina bílá
Černýš hřebenitý
Kručinka barvířská

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist