Devětsil lékařský Petasites hybridus


čeleď: Hvězdnicovité - Asteraceae

Devětsil lékařský je vytrvalá statná bylina. Do okolí se rozšiřuje nejen semeny, ale i dlouhými kořenovými výběžky. Roste hlavně na vlhkých místech, na březích potoků a řek. Je hojný v horských a podhorských oblastech. V nížinách bývají rozrostlé obvykle jen skupiny devětsilů, které pocházejí z jediné původní rostliny.
Vytváří 2 výrazně odlišné typy kvetoucích lodyh. Některé rostliny mají převahu zdánlivě oboupohlavných květů, jsou funkčně jen samčí, a krátce po odkvětu vadnou. Rostliny s převahou samičích květů mívají uprostřed květenství 1 až 3 zdánlivě oboupohlavné kvítky. Ze samičích kvítků vyčnívá dlouhá čnělka, která je zakončená dvouramennou bliznou.
Na horní fotografii je rostlina s převahou samičích kvítků.

Lodyha s převahou funkčně samčích květů má odlišný vzhled.
/Devětsil, samčí květy.
Devětsil rozkvétá zjara hned po roztátí sněhu. Pokud se v této době na chvilku oteplí, že včely medonosné dokážou vylétat z úlů, potom květy devětsilu rády navštěvují. Bývá to v předjaří první včelí čerstvá potrava. Na samčích kvítcích sbírají nektar a bílý pyl.
/Včela medonosná sbírá na květech devětsilu nektar a bílý pyl.
/Devětsil a včelí dělnice s bílými rouskami s pylem.

Na rostlinách s převahou samičích kvítků se mnoho hmyzu živí nektarem. Tady je vidět sameček druhu pískorypka páskovaná (Andrena gravida), a taky hodně droboučkých brouků.
/Sameček pískorypky na květech devětsilu.
Po přezimování se potřebuje vykrmit i matka čmeláčice.
/Devětsil a čmeláčí matka na květech.
Mohutné přízemní listy začínají rašit později, až v průběhu kvetení.
Na začátku jara vyrůstá jen květní lodyha, která je obklopená zaschlými zbytky loňských listů.
/Devětsil, květní lodyha uprostřed loňských zaschlých zbytků listů.
V dřívějších stoletích, dokud obyvatelé Evropy neznali brambory a v zimě byl chléb jejich jediným jídlem, lidi trpěli koncem zimy značným nedostatkem vitaminu C. Proto právě v únoru se hodně šířily infekce a mnoho lidí umíralo. Z té doby se zachovalo i slovenské přísloví "Ide marec, uberaj sa starec." Marec = březen, uberaj sa starec = "Starče, odeber se do hrobu".
Když se mezi tajícím sněhem objevily květní lodyhy devětsilů a z rozmrzlé země bylo možné vyhrabávat i devětsilové oddenky, byl to po nepříjemné zimě pro mnoho obyvatel první zdroj vitaminu C, a to lidem navracelo sílu, devět-sil. V současnosti ale mají lidi jiné možnosti kvalitních potravin, a devětsil by jim víc škodil než pomáhal. Nyní se devětsil jako léčivka nepoužívá, je dokonce podezřelý z hepatotoxických účinků.

Na začátku května mají rostliny devětsilů veliké listy.
/Devětsil, listy u potoka.
A mezi listy jsou vidět lodyhy s dozrávajícími plody.
/Devětsil, lodyhy s dozrávajícími plody.
/Devětsil, zvětšené úbory se semeny před dozráním.

Trnovník srstnatý (trnovník huňatý)
Pryskyřník prudký
Prvosenka
Ladoňka sibiřská

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist