Kohoutek věncový Lychnis coronaria


čeleď: Hvozdíkovité - Caryophyllaceae

Kohoutek věncový se u nás pěstuje jako okrasná dvouletá nebo krátce vytrvalá květina. Je původní v jižní Evropě (a dál i v Asii, v jižnějších oblastech, než je ČR). V posledních letech se ale šíří i v české přírodě, na místech, kam lidé vyhazují odpady ze zahrádek. Odolává suchu a umí růst i tam, kde je na skále jen malá vrstva země. Začíná tvořit monokulturu i na plochách pražských přírodních památek.

Květ v detailu.
/Kohoutek věncový, květ v detailu.

Na internetu se píše, že květy kohoutku věncového navštěvuje hmyz s dlouhým sosákem, motýli, můry. Možná v noci, nevím. Podle mých pozorování se hmyz o květy kohoutku věncového nezajímá. Je to znát, že je to v české přírodě nedávný přistěhovalec, původní české druhy blanokřídlého hmyzu na kohoutek věncový nelétají.

Porost s kohoutkem věncovým na ploše za přírodní památkou Jenerálka..
/Kohoutek věncový v porostu.

/Kohoutek věncový na ploše bývalé cihelny Jenerálka.
Na různých lokalitách má odlišný odstín barvy květů. Zřejmě záleží na tom, jaká semena okrasného kultivaru se kam dostala.
Na skalách přírodní památky Baba v Praze 6.
/Kohoutek věncový, tmavší barva květů.
/Kohoutek věncový na ploše přírodní památky Baba,

Meruzalka krvavá
Kamejka rolní
Turanka kanadská (turan kanadský)
Borovice pokroucená

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist