Mléč drsný Sonchus asper


čeleď: Hvězdnicovité - Asteraceae

Mléč drsný je jednoletá nebo ozimá bylina. Je to častý plevel v okopaninách. Podobá se mléči zelinnému, často roste spolu s ním. V Praze a okolí patří k častým, všudypřítomným druhům.

Listy má na líci lesklé, pichlavě osténkaté.
/Mléč drsný, lodyžní list.
Zákrovní listeny mohou být lysé nebo řídce žlaznaté.
/Mléč drsný, zákrovní listeny.
Nažky jsou výrazně smáčklé, po obvodu úzce křídlaté.
/Mléč drsný, semena.

Meruzalka krvavá
Kamejka rolní
Turanka kanadská (turan kanadský)
Borovice pokroucená

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist