Mléč drsný Sonchus asper


čeleď: Hvězdnicovité - Asteraceae

Mléč drsný je jednoletá nebo ozimá bylina. Je to častý plevel v okopaninách. Podobá se mléči zelinnému, často roste spolu s ním. V Praze a okolí patří k častým, všudypřítomným druhům.
Květy mléče drsného se otevírají ráno jen na chvilku a brzy dopoledne se už zavírají. Proto ho vídáme bez květů a s nápadným množstvím semen.
Květy mléče drsného opylují hlavně různé druhy drobných ploskočelek.

/Mléč drsný, květ s ploskočelkou.
Listy má na líci lesklé, pichlavě osténkaté.
Horní lodyžní listy jsou přisedlé, celistvé.
/Mléč drsný, lodyžní list.
Spodní listy bývají kopisťovité.
/Mléč drsný, lodyžní list.
Zákrovní listeny mohou být lysé nebo řídce žlaznaté.
/Mléč drsný, zákrovní listeny.
Nažky jsou výrazně smáčklé, po obvodu úzce křídlaté.
/Mléč drsný, semena.
Na detailu semen je dobře vidět, že chmýr na semenech mléče drsného se rozevírá do široka. Je to rozlišovací znak od jiných druhů mléče, ostatní druhy mléčů mají chmýr na semenech v užších svazečcích.
/Mléč drsný, semena - detail.

Lopuch hajní
Rozchodník ostrý
Tavolník japonský
Borůvka černá (brusnice borůvka)

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist