Kopretina Leucanthemum sp.


čeleď: Hvězdnicovité - Asteraceae

Kopretina je rod rostlin, který v poslední době odborníci rozdělili na větší počet navzájem podobných druhů a poddruhů. Ve starší literatuře bývalo uváděné jméno kopretina bílá (Chrysanthemum leucanthemum) společně pro několik druhů.
Nyní platí jméno kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) pouze pro základní diploidní typ (2n = 18). Je to výrazně teplomilný druh.
V české přírodě je od nížin až do hor nejrozšířenější druh kopretina irkutská (Leucanthemum ircutianum) s dvojnásobným počtem chromozomů (2n = 36).

Kopretiny rostou jako dvouleté nebo krátce vytrvalé byliny.

Na fotografii nahoře je na květu kopretiny brouk zdobenec skvrnitý (Trichius fasciatus). Dospělý brouk zdobenec se živí pylem z květů a kopretiny patří k jeho nejoblíbenějším rostlinám. Larvy zdobence skvrnitého se vyvíjejí v trouchu různých listnatých dřevin.

Ostrožka stračka
Jetel rolní
Svída krvavá
Hlošina úzkolistá

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist